Pagrindinis puslapis Europa Lietuva - Rusija Neįkainojama Tautos Fondo parama Karaliaučiaus lietuvybei

Neįkainojama Tautos Fondo parama Karaliaučiaus lietuvybei

Neįkainojama Tautos Fondo parama Karaliaučiaus lietuvybei

S.Šamborskio nuotraukoje: Pilkalnio (Dobrovolsko) vaikų ir jaunimo lietuvių folkloro ansamblis „Malūnėlis“, vadovai Alma Balaikaitė Janvariova ir Jonas Asakavičius

Sigitas ŠAMBORSKIS, VšĮ Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės vadovas, Kaliningrado (Karaliaučiaus) srities lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas exile, www.voruta.lt

Tautos Fondas jau 25 metus remia Karaliaučiaus (Kaliningrado) srities lietuviškas mokyklėles, vaikų ir jaunimo meno kolektyvus bei jų mokytojus ir vadovus. Lietuvybės išsaugojimo  ir puoselėjimo darbai jau neįsivaizduojami be nuolatinio Tautos Fondo dėmesio ir paramos. Mums itin pasisekė, kad Tautos fondui JAV vadovauja tikri mūsų tautos Patriotai, o Tautos fondo atstovybėje Lietuvoje darbuojasi tokie mūsų tautos šviesuoliai kaip K. Donelaičio draugijos garbės pirmininkas Dr. Napoleonas Kitkauskas, etninių lietuvių žemių lietuvybės puoselėtojas Dr. Kazimieras Garšva ir nuoširdi mūsų talkininkė ponia Vida Lelkaitienė bei kiti nuoširdūs pagalbininkai.

                      Tautos Fondo pagalba itin reikšminga šiuo itin nepalankiu laikotarpiu, kai Karaliaučiaus sritis vis labiau izoliuojama nuo Europos ir pasaulio, o Kremlius eskaluoja itin nepalankią  Lietuvai aplinką. Mūsų tautos šviesuoliams kaskart vis sunkiau išvežti į Lietuvą srities lietuvių vaikų ir jaunimo kolektyvus, lietuvių organizacijas ir mokytojus spaudžia materialiniai nepritekliai.

                      Susilpnėjus Mažosios Lietuvos Lietuvių draugijos Čikagoje ir Mažosios Lietuvos fondo paramai, Tautos fondas perveda dalį lėšų iš šias mūsų bičiulių organizacijas JAV, kurios koordinuoja paramą Karaliaučiaus srities lituanistinėms mokykloms. Kita dalis skiriama tiesiogiai projektams. Taip pat negalime pamiršti Tautos fondo paramos Lietuvoje studijuojančiam jaunimui.

Tad, galime drąsiai teigti, kad Tautos fondas yra generalinis mūsų krašto lietuvybės rėmėjas.

                      Tautos Fondas remia Karaliaučiaus srities lietuvių mokyklėlių ir kolektyvų lietuvybės veiklą: lietuvių kalbos olimpiadą, vaikų ir jaunimo lietuviškos dainos konkursą „Skambėk, skambėk lietuviška dainele“, vaikų ir jaunimo kolektyvų išvykas į Lietuvos etnokultūrinius ir liaudies amatų kursus, stovyklas, folkloro festivalius, pažintines ekskursijas. Vien šiemet su Tautos Fondo parama, didelis būrys mūsų krašto vaikučių tobulinosi Kelmės ir Kintų etnomuzikavimo ir liaudies amatų kursuose, dalyvavo Kaune vykusiame tarptautiniame vaikų ir jaunimo folkloro festivalyje „Baltų raštai“, kituose itin svarbiuose lietuvybės puoselėjimo renginiuose.

                      Dėkodami mūsų pagalbininkams, tikimės ir ateityje sulaukti Tautos Fondo dėmesio ir paramos, o Fondo valdybos ir atstovybės šviesuoliams linkime kuo geriausios sėkmės ir sveikatos savo rankų ir širdžių pajėgas pašvenčiant vardan lietuvybės išsaugojimo.