Pagrindinis puslapis Kultūra Neformaliojo švietimo grupėse – tik po du asmenis

Neformaliojo švietimo grupėse – tik po du asmenis

Neformaliojo švietimo grupėse – tik po du asmenis

Nuotraukos autorius  Artūras Žukas

www.voruta.lt

Vyriausybei gruodžio 2 d. sugriežtinus karantino ribojimus, nustatyta, kad neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo mokytojas gali dirbti su mokinių ar suaugusiųjų grupe, ne didesne kaip 2 mokiniai (iki tol buvo leidžiama grupė iki 5 žmonių). Formaliajame mokinių ugdyme niekas nesikeičia, klasės ar mokinių grupės dydis nėra ribojamas. 

Gruodžio 2 d. Vyriausybės nutarimu nustatyta, kad neformalusis vaikų švietimas, užtikrinant operacijų vadovo nustatytas sąlygas, gali vykti, jeigu:

  • tose mokyklose, kuriose neformalusis švietimas yra arba tos mokyklos ugdymo plano, arba pailgintos dienos grupių, arba visos dienos mokyklos veiklos dalis;
  • jeigu užsiėmimai organizuojami lauke;
  • per individualius mokytojo ir mokinio užsiėmimus, laikantis 2 m atstumo, kitų saugos reikalavimų;
  • kai programos vykdomos mokytojo, dirbančio tik su viena, ne didesne kaip 2 mokinių grupe, ir tik vienoje įstaigoje, patalpose užtikrinant 10 m2 plotą vienam mokiniui.

Kitais atvejais neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas.

Neformalusis suaugusiųjų švietimas ir neformalus profesinis mokymas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas, išskyrus atvejus, kai mokymas vykdomas laikantis operacijų vadovo sprendimu nustatytų sąlygų ne didesnėmis kaip 2 žmonių grupėmis, patalpose užtikrinant 10  mplotą vienam mokiniui.

Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vyksta kontaktiniu būdu, laikantis operacijų vadovo nustatytų sąlygų. Vaikams ugdymo įstaigose ir jų teritorijose nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kt.) dėvėti nereikia.

Mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, gali būti ugdomi nuotoliniu būdu arba derinant nuotolinį su kontaktiniu. Mokiniai specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomi tik kontaktiniu būdu. Profesinis mokymas ar jo dalis, išskyrus pirminį profesinį mokymą, kuris vykdomas kartu su socialinių įgūdžių programa, taip pat aukštojo mokslo studijos ar jų dalis vyksta nuotoliniu būdu. Švietimo pagalba teikiama tokiu pat būdu, kokiu vyksta ugdymas mokykloje. Švietimo pagalba gali būti teikiama ir nuotoliniu.

Daugiau informacijos

https://lrv.lt/lt/naujienos/su-covid-19-susije-ribojimai-informacija-atnaujinta-2020-m-gruodzio-2-d.

Komunikacijos skyrius