Pagrindinis puslapis Pasaulis Žydai Neapykanta žydams traukiasi į šešėlį?

Neapykanta žydams traukiasi į šešėlį?

Žydų vaizdavimo šalies interneto žiniasklaidoje tendencijos gerėja. Tiesioginės neapykantos atvejų šiemet kol kas nepasitaikė, o pozityviai žydus ir žydiškumą charakterizuojančių publikacijų aptikta dažniau nei negatyvių. Tai rodo tolerancijos kampanijos „Beigelių krautuvėlė“ šių metų sausio – rugpjūčio mėnesiais atliktas internetinės žiniasklaidos naujienų monitoringas.

Monitoringo tikslas – įvertinti pozityvios ir negatyvios informacijos santykį žydų bei kitų dažniausiai Lietuvoje diskriminaciją patiriančių visuomenės grupių (etinių, tautinių, religinių mažumų, LGBT – lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų) atžvilgiu. Dėmesio taip pat skirta vyrų ir moterų vaidmenų vaizdavimui. Publikacijos stebėtos dešimtyje didžiausių naujienų portalų.

„Tai, kad tarp profesionalių žurnalistų rengiamos informacijos tiesioginės neapykantos atvejų neaptikta, dar nereiškia, jog viešojoje erdvėje toks reiškinys kaip neapykanta žydams išnyko. Veikiausiai stebėjimo laikotarpiu tiesiog nepasitaikė tokių jautrių temų ar įvykių, kurie provokuotų neapykantos kalbą“, – pastebi monitoringo rengėjus konsultavęs vienas iš „Beigelių krautuvėlės“ savanorių, sociologas Tomas Reves.

„Svarbu minėti, kad neapykanta įvairioms visuomenės grupės, įskaitant ir žydus, vis dažniau aptinkama naujienų pranešimų komentaruose. Žurnalistai vienaip ar kitaip yra labiau matomi, juos riboja profesinė etika, įstatymai, verčiantys rinktis žodžius, objektyviau vaizduoti tikrovę. Tuo tarpu, dažnai po įvairiais pseudonimais pasislėpusių straipsnių komentatorių nevaržo beveik niekas. Sąlyginis komentatorių anonimiškumas leidžia netrukdomai reikšti savo įsitikinimus, pažiūras, nuomonę virtualioje erdvėje, ko galbūt jie nepadarytų realybėje. Bet iš esmės, komentarai atspindi dalies visuomenės narių nuotaikas ir žemą tolerancijos lygį. Tam tikra prasme, neapykanta ir netolerancija persikėlė į šešėlį, nes komentarus rašo ir skaito labai maža dalis visuomenės narių“, – teigia sociologas.

Pasak Tomo Reves, oficialioji žiniasklaida neabejotinai formuoja žmonių nuomonę ir tuo pat metu tam tikra apimtimi veikia kaip visuomenės nuotaikų, pažiūrų atspindys. Dėl to, šiuo aspektu, vertinga nagrinėti žiniasklaidoje skleidžiamos informacijos turinį, įžvelgti tam tikras tendencijas.

Monitoringas parodė, kad negatyvus žydų vaizdavimas dažniausia grindžiamas idėja neva iš prigimties žydai turi tam tikrų neigiamų savybių („atvykę iš pažadėtosios žemės“, t.y. svetimi, visad kam nors „nurodinėjantys“, „diktuojantys“, ko nors „reikalaujantys“ ir pan.).

Taip pat pastebėta tendencija supriešinti žydų ir krikščionių kultūras: priešinamos religinės šventės, žydai vaizduojami kaip nemokantys atleisti už Holokausto metu patirtus skausmus ir pagal principą „akis – už akį, dantis – už dantį“ persekiojantys kitus. Dalyje negatyvių publikacijų formuojamas neigiamas požiūris į žydų tradicijas: apipjaustymą ir Kabalos ritualą, palaikomas žydų kaip turtingų asmenų (su neigiamomis konotacijomis) įvaizdis.

Nepaisant to, pozityvų žydų vertinimą formuojančių publikacijų – ženkliai daugiau. Vyrauja įvairiuose kontekstuose minimas žydų genocidas Antrojo pasaulinio karo metais arba nuorodos į kitus istorinius atvejus, kai žydai buvo naikinami ar persekiojami. Tokiomis publikacijomis skaitytojui žadinami humanistiniai jausmai. Šią tekstų kategoriją papildo žydų gelbėjimo Antrojo pasaulinio karo metais tema. Toks gelbėjimas pateikiamas kaip moralus, humanistinis poelgis.

Pozityvioms taip pat priskirtos ir tos publikacijos, kuriose demaskuojamas antisemitinis elgesys kaip nepriimtinas, amoralus šiuolaikinėje visuomenėje. Pakankamai gausi grupė publikacijų, kuriose aprašomi garsūs, įvairiais pasiekimais pasižymėję žydai arba žydiškų šaknų turintys žmonės. Tokiu atveju šie žmonės pristatomi kaip sėkmingą karjerą pasiekę rašytojai, medikai, aktoriai, visuomenės veikėjai.

Kitoje pagal dažnumą publikacijų grupėje – žydams apskritai (ne atskiriems asmenims) priskiriamos teigiamos savybės: akcentuojamas žydų sąžiningumas, ypač bendruomeniškumas, verslumas. Dėl žydams priskiriamų teigiamų būdo savybių, jie laikomi sektinu pavyzdžiu kitoms tautoms. Taip iš esmės skatinami teigiami stereotipai žydų atžvilgiu.

Interneto žiniasklaidos monitoringas – viena nuolatinių Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės šiuo metu vykdomos tolerancijos kampanijos „Beigelių krautuvėlė“ veiklų. Kampanija skirta pastebėti neapykantos apraiškas viešojoje erdvėje ir stiprinti gebėjimus įveikti antisemitizmą, skatinti toleranciją. Projektą finansuoja Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo 2009-2014 m. periodo NVO programa.

Bernardinai.lt