Pagrindinis puslapis Uncategorized Ne pats pasirinkau sau dalią

Ne pats pasirinkau sau dalią

Tokie paprasti, kartu ir daug po jais slypinčiais žmogaus gyvenimo istorijos tarpsnius nusakantys žodžiai yra parašyti ant rezistento, politiko, nenuilstančio Lietuvos laisvės šauklio, Antano Terlecko išleistos knygos viršelio.

Ketvirtadienį istorinėje Lietuvos prezidentūroje Kaune, buvo pristatyta Antano Terlecko naujausia knyga „Ne pats pasirinkau savo dalią“. Į šios knygos pristatymą buvo sugužėjusi pilna istorinės prezidentūros salė. Knygos pristatyme dalyvavo Seimo nariai Rytas Kupčinskas ir profesorius Arimantas Dumčius, knygos autoriaus sūnus Gintautas Terleckas, Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus pirmininkas Raimundas Kaminskas, disidentas Sąjūdžio veikėjas, Lietuvos Caritas federacijos generalinis direktorius – kunigas Robertas Grigas, Lietuvos šaulių sąjungos vadas pulkininkas Antanas Plieskis, Karių veteranų atstovas, šaulys Gintautas Tamulaitis, Vytauto Didžiojo Universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto magistrantai – istorikų klubo nariai, Simonas Jazavita ir Gediminas Kasparavičius, visuomenės atstovai ir kiti. Renginį vedė atsargos pulkininkas Arūnas Dudavičius, kuris pradedant renginį ir pakvietė pagerbti tylos minute tuos, kurie paukojo savo gyvybes už Lietuvos laisvę.

Sveikinimo žodį tarė istorinės Lietuvos prezidentūros vadovė Renata Mikalajūnaitė. Šiltų žodžių ir padėkų, asmeninių prisiminimų disidentui Antanui Terleckui negailėjo Seimo narys, buvęs Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas Rytas Kupčinskas.

Vytauto Didžiojo Universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto magistrantas Gediminas Kasparavičius trumpai nušvietė knygoje perteikiamus istorinus faktus, vertino istoriniu ir politiniu požiūriu, analizavo knygos istorinių įvykių plotmėje sąsajas „balta“ ir „juoda“. Paminėjo, kad Antanas Terleckas buvo pakantus ir kitataučiams, bet nepakantus okupantams ir režimui. Savo dienoraščiuose kritikavo sovietinę valdžią. Jis savo paaiškinuose okupacinei valdžiai teigė, kad visi žmonės negali vienodai mąstyti, kaip parašyta ir buvo visiems skiepijama Markso ir Engelso teorijose. Tai tik tų žmonių nuomonės…

Leidinyje nėra pagyrūniškumo ar beletristikos. Knygos autorius Antanas Terleckas kviečia skaitytoją kartu pamąstyti ir padiskutuoti.

„Manau, kad savo trūkumų, ydų, nemalonių faktų nutylėjimas būtų nepagarba skaitytojui, pačiam sau ir istorinei tiesai. Tiesos, kad ir kokia ji būtų, nutylėjimas ar pagražinimas paverstų atsiminimus beprasmiu kūriniu“, – teigia knygos autorius. O dėl mūsų šalies emigracijos autorius sakė:

„Ne materialinė padėtis veja žmones iš Lietuvos, o meilės Tėvynei stoka. Dėl to kalti ir tėvai, kurie neįskiepija meilės Tėvynei. Lietuviai nepamilo okupantų, tačiau per ilgus okupacijos metus prislopo tėvynės meilės jausmas“.

Knyga „Ne pats pasirinkau sau kelią“, yra Lietuvos istorijai palikimas, tai Antano Terlecko aprašomo laikmečio dvasinės ir realios kovos dėl Lietuvos laisvės okupacinio režimo metu. Tai žmogaus – lietuvio, laisvės troškimas bei jo proveržiai okupantams, neteisybės deklaravimas prieš užprogramuotą sovietinį mąstymą, sovietinio „nuodo“ paleidimą okupuotoje Lietuvoje.

Manau, kad taurus žmogus turėdamas savo Tėvynę, savo šalies šaknis, jos istoriją, laisvę – niekada neišduos jos, nesitaikstys su jokiu okupaciniu ar kitokiu režimu, ar laikinai siūlomomis gyvenimo gerovėmis. Tėvynė yra viena, kaip motina ir ją turime mylėti, gerbti ir ginti. Toks buvo ir disidentas Antanas Terleckas.

Pasibaigus renginiui knygos autorius A. Terleckas mielai savo autografus ir palinkėjimus  dalino visiems įsigijusiems šią knygą.

 

GINTAUTAS TAMULAITIS

KARIŲ VETERANŲ ASOCIACIJOS NARYS