Pagrindinis puslapis Uncategorized Naujo kelio pradžia…

Naujo kelio pradžia…

Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos inauguracijos iškilmės

2014 m. spalio 24-ąją atvertėme naują – gimnazijos istorijos puslapį. Ši proga subūrė mūsų gražią bendruomenę, svečius į gimnazijos inauguracijos iškilmes. Šventę pradėjome miestelio bažnyčioje šv. Mišiomis, kurias giesmėmis papuošė Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės moterų vokalinis ansamblis „Guostė“.

Šv. Mišiose aukojome rudens gėlių puokštę, kaip mūsų džiaugsmo išraišką, degančią žvakę, kaip ženklą, kad norime būti žmones šildančia ir sielos tamsybes išsklaidančia šviesa, kasdieninę duoną – gerų norų ir nuolatinio gimnazijos, šeimos bei bažnyčios bendradarbiavimo simbolį, vaisius, simbolizuojančius gerus mokymosi pasiekimus bei nuolatinį tobulėjimą, visų ištroškusiųjų ir išalkusiųjų pasistiprinimui aukojome duoną ir vyną. Prašant Dievo globos mūsų gimnazijai pašventinta technologijų mokytojos Audronės Vaitkevičienės pasiūta gimnazijos vėliava.

Po šv. Mišių visi šventės dalyviai su jaunaisiais šauliais, jų ir gimnazistų nešamomis Lietuvos Respublikos, gimnazijos bei miestelio vėliavomis priešakyje nužygiavome į gimnazijos kiemelyje suplanuotą antrąją renginio dalį. Prisimindami, kad dideliems „žygiams“ mus įkvepia garbingas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo vardas, gimnazijos inauguracijos proga atidengėme valdovo Algirdo atminimo akmenį – išminties, ištvermės ir amžinumo simbolį. Dėkojome paminklinio akmens idėjos autoriams ir įgyvendintojams: buvusiam mokyklos direktoriui Valdui Faustui Kuzeliui bei Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkui Algimantui Masaičiui, dėkojome ir renginyje dalyvavusiam idėjos mecenatui Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Regioninių mokyklų skyriaus vedėjui Jonui Vasiliauskui. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjai Lilijai Andruškevič, gimnazijos direktorei Kristinai Bajevienei ir Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkui Algimantui Masaičiui atidengus paminklinį akmenį sugiedojome Lietuvos Respublikos himną.

Gimnazija – tai erdvė skleistis mūsų tautos žiedui jaunimui, tai įsipareigojimas ir atsakomybė. Tad tapdami gimnazijos bendruomenės nariais iškilmingai pasižadėjome puoselėti gimnazijos, tautos ir bendražmogiškąsias vertybes. Savo parašais pasižadėjimą patvirtino gimnazijos direktorė Kristina Bajevienė, gimnazijos tarybos pirmininkas Audrius Našlėnas ir gimnazijos mokinių tarybos pirmininkas Povilas Lepeika. Sugiedojus gimnazijos himną renginio dalyviai pakviesti į trečiąją renginio dalį gimnazijos aktų salėje.

Esame mūsų tautos tradicijų paveldėtojai ir puoselėtojai, todėl į trečiąją renginio dalį sugrįžusius bei atvykusius svečius, bendruomenės narius sutikome lietuvišku skambesiu: skudučių melodija bei lietuvių liaudies daina.

Renginyje be jau minėtų svečių dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės mero patarėja Julijana Jedinskaja Osipovič, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, gimnazijos kuratorė Valentina Kvaraciejienė, Maišiagalos seniūnas Stefan Orševski, Maišiagalos parapijos klebonas Juzef Aškelovič, „Vilnijos“ draugijos pirmininko pavaduotoja Nijolė Balčiūnienė, Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės viršininko pavaduotojas Gaudentas Aukštikalnis, kaimyninių ugdymo institucijų vadovai, buvę mokyklos mokytojai ir mokiniai.

Svečius, bendruomenės narius sveikino gimnazijos direktorė K. Bajevienė, dėkojusi visiems, prisidėjusiems prie mūsų augimo ir tobulėjimo, visada mus palaikiusiems ir mumis patikėjusiems. Pristatėme trumpą filmuką apie MUS – mūsų istoriją, puoselėjamas tautos bei kuriamas savas tradicijas, atsakomybę už deramą kunigaikščio Algirdo atminimo išsaugojimą, tikėjimą ir pasitikėjimą bendruomene.

Bendruomenę sveikino svečiai, apie jos lūkesčius kalbėjo gimnazijos tarybos pirmininkas A. Našlėnas, mokinių tarybos pirmininkas P. Lepeika išreiškė viltį, kad gimnazijos statusas įpareigos mokinius dar stropiau ir atsakingiau mokytis.

Gimnazijos inauguracijos proga Vilniaus rajono savivaldybės mero padėkos raštais apdovanota gimnazijos vadovybė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo padėkos raštai įteikti labiausiai nusipelniusiems siekiant gimnazijos statuso mokytojams, gimnazijos direktorės padėkos raštais apdovanoti bendruomenės nariai, nuolatiniai gimnazijos rėmėjai, kultūrinių idėjų mecenatai.

Po trumpos mūsų gimnazistų koncertinės programėlės šventės dalyvius pakvietėme pasižiūrėti Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės liaudiškų šokių ansamblio „Neris“ pasirodymo.

Tariame nuoširdų AČIŪ visiems, šią ypatingą dieną buvusiems drauge su mumis!

Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

istorijos vyresnioji mokytoja Virginija Giedraitytė

Nuotraukos:

Atidengiamas paminklinis akmuo valdovui Algirdui. Iš kairės: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Lilija Andruškevič, gimnazijos direktorė Kristina Bajevienė, Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas Algimantas Masaitis.

Eisena iš Maišiagalos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios į gimnaziją. Eisenos priekyje iš kairės: gimnazistai, nešantys gimnazijos vėliavą, gimnazistai, „Nepriklausomybės kovų“ šaulių kuopos nariai, nešantys Lietuvos Respublikos vėliavą, gimnazistai, nešantys Maišiagalos miestelio vėliavą.