Nauji leidiniai

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC) išleido du naujus leidinius anglų kalba: The Unknown War. Armed anti-Soviet resistance in Lithuania in 1944-1953 bei Siberia. Mass deportations from Lithuania to the USSR, parengtus Dalios Kuodytės ir Roko Tracevskio. Leidiniai skirti užsienio skaitytojams ir bus platinami muziejuose bei knygų mugėse.
Leidiniai gausiai iliustruoti nuotraukomis iš Genocido aukų muziejaus fondų. Tekstuose – glausta informacija apie pokario metais vykusį rezistencinį judėjimą, 1940-1953 m. masines sovietų vykdytas deportacijas, nusikalstamą sovietų valdžios veiklą Lietuvoje, jos vykdytus žiaurumus. Abiejuose leidiniuose pateikiami tiek partizaninio karo nuostoliai, tiek ir deportacijų aukų skaičiai, tap pat pridedami partizanų apygardų bei tremties vietų žemėlapiai.
Nuotraukose – laisvės kovotojai, partizanų vadovybė, rezistentų naudoti ginklai bei atributika, taip pat sovietinių čekistų išniekinti partizanų palaikai. "Siberijos" leidinys iliustruotas tremties vietų, sovietinių koncentracijos stovyklų, tremtinių bei lagerių kalinių nuotraukomis, rankdarbiais bei Sibire kalintų lietuvių kitais meno kūriniais.
Minėti leidiniai išleisti atsižvelgiant daugiausia į užsienio piliečių, aplankančių mūsų muziejus, pageidavimus sužinoti daugiau apie naujausių laikų Lietuvos istoriją. Jie abu vienodo formato ir pakankamai kompaktiški.
Gegužės 13-15 d. Taline vyko Baltijos knygų mugė, kurioje Lietuvos leidejų asociacija pristatė  80 naujausių Lietuvos leidėjų leidinių kolekcijų. Šioje kolekcijoje LGGRTC Leidybos skyrius eksponavo ir naujausius leidinius anglų kalba:Siberia. Mass deportations from Lithuania to the USSR ir The Unknown War. Armed anti-resistance in Lithuania in 1944-1953. Taip pat anksčiau išleistus With a Needle in the Heart (Memoirs of Former Prisoners of Ghettos and Concentration Camps), Whoever aves one life… (The efforts to save Jews on Lithuania between 1941 and 1944),The Anti-Soviet Resistance in the Baltic States.