Pagrindinis puslapis Sena Voruta Naujausių laikų tvirtas, teisingas metraštininkas

Naujausių laikų tvirtas, teisingas metraštininkas

Tautinių bendrijų namų svetainėje 2010 m. gegužės 19-ąją įvyko Alfonso Kairo knygos „Penkeri metai su Rytų Lietuva“ pristatymas. Buvo daug gėlių ir šiltų žodžių.
 
Nepriklausomybės akto signatarė Romualda Hofertienė pabrėžė: „Alfonsas Kairys – tikras Rytų Lietuvos žmogus – čia gimė, užaugo ir neliko jai abejingas. Ši knyga ir visa jo veikla – atkirtis daugeliui netiesos sakymų. Tai Naujausių laikų tvirtas, teisingas metraštininkas.“ ir su liūdesiu tarė: „Tenka pripažinti, kad praktinių žinių apie Rytų Lietuvą trūksta ne tik didžiosios Lietuvos gyventojams, bet ir kitakalbiams pačioje Rytų Lietuvoje. Jie dažnai gauna apnuodytą istoriją apie tikrąsias to krašto istorines šaknis.“ O Švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas Algimantas Masaitis išreiškė viltį, kad „ši knyga bus įdomi ne tik ateities kartoms, bet ir šiandien sulauks didelio pripažinimo ir įvertinimo.“ Prof. Ona Voverienė, puikiai išmananti Rytų Lietuvos problemų specifiką, tądien kalbėjo: „Šiandieną kartu džiaugiamės dar vienu Lietuvos švietimo istorijos puslapiu. Kartu su A. Kairiu ir Tėviškės pažinimo draugija keliaudama po Rytų Lietuva artimiau susipažinau su šio nuostabaus grožio krašto mokytojais ir moksleiviais. Ir turiu pripažinti, kad tokių mokytojų entuziastų daugiau niekur kitur nemačiau. Čia daugiau lietuviškumo negu didžiojoje Lietuvoje: patriotines dainas dainuoja, eiles skaito ir rašinius rašo ne tik vaikai lietuviškais vardais, ir Andžejaus, ir Marysios akelės spindi, nes jie jaučiasi gyvenantys Lietuvoje ir esantys jos dalimi. Prie to nemažai prisideda A. Kairys, būdamas ir dirbdamas su Rytų Lietuva ir Rytų Lietuvoje.“
 
Sveikinti skubėjo ir didelis būrys pedagogų, kartu įgyvendinę projektus, rengę konkursus, seminarus, kartu keliavę ir pažinę. Visi be išimties pripažino, kad šitiek be A. Kairio iniciatyvos ir griežtumo pasiekti nebūtų pavykę. Štai Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijos direktorė Laima Markauskienė sakė, kad „knygos autorius ne tik tapo mūsų gimnazijos bendruomenės nariu, praplėtė mūsų ryšius, jo dėka pažinome Tėviškės pažinimo draugiją, įgyvendinome projektus nuo tautinių drabužių pasisiuvimo iki tarptautinės mainų programos su Karaliaučiumi. Ši knyga mums, mokyklų vadovams, yra didžiulė pamoka, kaip reikia savo veiklą dokumentuoti ir mokėti pristatyti. Pirmajame skyriuje matome prioritetus, o antrajame – kaip pradėtas darbas tapo didžiule švente, įvykiu visų Rytų Lietuvos mokytojų ir mokinių gyvenimuose.“ Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazijos mokytoja metodininkė Regina Kraucevičiūtė skubėjo su susirinkusiaisiais pasidalinti įvykdytų projektų gausa, o Lentvario pradinės mokyklos direktorė Ona Ramanauskienė nuoširdžiai dėkojo už nematerialųjį tobulėjimą, kurį suteikė projektai, skirti Rytų Lietuvos mokinių ir kaimo bendruomenių pažintinėms kelionėms. Prie gausaus sveikintojų būrio prisidėjo ir Vilniaus apskrities viršininko administracijos Valstybinės švietimo priežiūros skyriaus vedėja Ramutė Zungailienė, o atvykti negalėjusios LR Seimo narės Vilijos Aleknaitės-Abramikienės šilčiausius sveikinimus perdavė padėjėja.
 
A. Kairys savo ruožtu dėkojo Australijos lietuvių Fondui „Stepas ir Bronislava Jarembauskas Švietimo Fondas“, be kurio finansinės paramos knyga nebūtų pasirodžiusi, taip pat Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkui A. Masaičiui ir visiems, dirbusiems išvien ar kartu. „365 dienos, pilno nerimo dėl artėjančio Tautinių mažumų ir išeivijos departamento likvidavimo, buvo skirtos šiai knygai parengti, sudėlioti faktus į vieną vietą ir padaryti išvadas. Pastaruosius penkerius metus departamente rūpinausi lietuvišku žodžiu. Šia knyga norėjau parodyti, kokia parama buvo teikta Rytų Lietuvai ir įamžinti tuos žmones su kuriais išvien dirbau. Tris kartus surengėme Rytų Lietuvos mokinių žiedą – pirmą kartą pavyko suburti visus (83) meno kolektyvus dar 2007 m. Siemens arenoje. Taip pat pavyko suorganizuoti Rytų Lietuvos mokytojų žiedą, suburti mokytojų kolektyvus. O kur dar konkursai, seminarai ant ratų iki pat Ukrainos… Šių renginių nebebus. Bet faktą, kad taip buvo, jaučiau pareigą užfiksuoti tiems, kurie ateis po mūsų“, – kalbėjo autorius.
 
Oficialiąją renginio dalį užbaigė Visagino kultūros centro lietuvių liaudies šokių grupė „Gervelė“, vadovės Letos Kalinauskaitės teigimu, susibūrusi tik A. Kairio patarimų ir visokeriopos pagalbos dėka.
 
Autorės nuotr.

Nuotraukose:
 
1. Knygos „Penkeri metai su Rytų Lietuva“ autorius A. Kairys
2. A. Kairiui dėkoja ir susirinkusiesiems apie įgyvendintus projektus pasakoja Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijos direktorė L. Markauskienė
3. Autorių sveikina Nepriklausomybės akto signatarė R. Hofertienė