Pagrindinis puslapis Kultūra Nauja dr. Algirdo Matulevičiaus knyga „Mažosios Lietuvos lietuvininkų fenomenas Europos kultūroje“

Nauja dr. Algirdo Matulevičiaus knyga „Mažosios Lietuvos lietuvininkų fenomenas Europos kultūroje“

Nauja dr. Algirdo Matulevičiaus knyga „Mažosios Lietuvos lietuvininkų fenomenas Europos kultūroje“

Knygos višelis. Autoriaus nuotr.

Jonas ČESNAVIČIUS, www.voruta.lt

2019 metų birželį Kaune išleista istoriko, enciklopedisto, žurnalisto,visuomenės veikėjo dr. Algirdo Matulevičiaus nauja knyga MAŽOSIOS  LIETUVOS   LIETUVININKŲ FENOMENAS EUROPOS KULTŪROJE (180 psl.).

Redaktorius – žymus žurnalistas ir rašytojas, tautotyrininkas Jonas Laurinavičius. Dizainerė maketuotoja  Jūratė Bagurskienė, sudarytoja – dienraščio Lietuvos aidas techninio centro vadovė Loreta Nikolenkienė.

Pratarmėje knygos autorius dėkoja ir fotožurnalistui, kraštotyrininkui, visuomenės veikėjui Jonui Česnavičiui, buvusiai Mažosios Lietuvos enciklopedijos Archyvo ir iliustracijų  skyriaus vedėjai Virginijai Budrikienei, savo žmonai Laimai Matulevičienei.

                Knygos viršelį puošia dr. Algirdo Matulevičiaus sudarytas Mažosios Lietuvos žemėlapis (1993, 1989 m.). Leidinyje  įdėti 3 žemėlapiai. Kitame viršelyje įrašytos poeto kunigo Kristijono Donelaičio pašaipios mintys apie kolonistus lietuvininkų žemėje, suvokietėjusio  mozūro, lietuvininkų bičiulio Eduardo Gizevijaus žavėjimasis narsiais Prūsijos kariais lietuvininkais ir lietuvininkėmis  tautiniais drabužiais, jojančių ant pagarsėjusių trakėnų veislės žirgų. Svarbi  SSRS vadovo J. Stalino 1941 m. gruodyje Kremliuje pasakyta kalba, kad pusė Rytų Prūsijos gyventojų buvo apgyvendinta lenkų, kita pusė – lietuvių.

            Skyriuje Lietuvininkai autorius pirmasis išsamiai ištyrė kaip Mažojoje (Prūsų ) Lietuvoje iki XVI a. iš vakarinių lietuvių ir kitų baltų susidarė etninė, etnokultūrinė ir etnoteritorinė bendruomenė – lietuvininkai,  ilgainiui vadinami ir mažlietuviais.

Platus, detalus ir gausus faktais, dokumentais, skaičiais skyrius Keliaujantiems po Mažąją Lietuvą. Kultūros paveldas su gausybe bažnyčių, pilių, kitų objektų istorinių nuotraukų.Ypač originalus, parengtas gausiais šaltiniais skyrius Mažosios ir Didžiosios Lietuvos studentai Karaliaučiaus universitete XVI a. – XIXa. I pusėje. Kitame skyriuje dr. Algirdas Matulevičius pirmasis kompleksiškai plačiai išnagrinėjo visos Prūsos (Prūsijos) krašto tautas, tauteles bei etnosus: prūsus, lietuvius, lietuvininkus, kolonistus vokiečius, lenkus bei mozūrus.

Logiškas paskutinis skyrius Tilžės Aktas – Mažosios Lietuvos nepriklausomybės Deklaracija. Kiekvieno skyriaus pabaigoje nurodoma svarbesni šaltiniai ir literatūra.  Tai daugelio metų intensyvaus tiriamojo darbo, kelionių ir mokslinių ekspedicijų  po Karaliaučiaus kraštą  apibendrinantis rezultatas. Tokia originalia tematika knygos neparašė nei vokiečiai, nei lenkai.  Leidinys skiriamas plačiajai visuomenei.