Pagrindinis puslapis Lietuva Nacionalinis susivienijimas perspėja dėl provokacijų prieš Lietuvos žydų bendruomenės narius

Nacionalinis susivienijimas perspėja dėl provokacijų prieš Lietuvos žydų bendruomenės narius

Nacionalinis susivienijimas perspėja dėl provokacijų prieš Lietuvos žydų bendruomenės narius

 

www.propatria.lt

2020 m. liepos 22  d. politinė partija Nacionalinis susivienijimas paskelbė kreipimąsi į Lietuvos visuomenę, o taip pat į Lietuvos Respublikos Prezidentą, Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą, Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamentą ir Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministrą „Dėl pavojaus Vilniaus žydų bendruomenės nariams“. 

Šiuo kreipimusi partija Nacionalinis susivienijimas siekia atkreipti dėmesį į susidariusią situaciją, kai Lietuvos piliečiai žydai patiria grasinimus fiziškai susidoroti dėl jų išreikšto lojalumo Lietuvos valstybei ir pagarbai bendrai istorijai, drauge patyrus sovietų ir nacių okupantų persekiojimus. Keturi Vilniaus žydų bendruomenės nariai Chona Leibovičius, Vitalijaus Karakorskis, Dovydas Bluvšteinas bei Leo Levas Milneris pareiškimu kreipėsi į prezidentą, Seimą, Vyriausybę bei Užsienio reikalų ministrą Liną Linkevičių, išreikšdami pasipiktinimą F. Kukliansky ir A.Beikerio veiksmais, kai pastarieji asmenys po to, kai LR Seimas 2020-ųjų birželio 30-ąją paskelbė 2021-uosius partizano Juozo Lukšos-Daumanto metais, pradėjo vykdyti propagandinę kampaniją, kuria bandė diskredituoti tiek partizano J. Lukšos-Daumanto atminimą, jį įvardindami kaip nacių kolaborantą, susijusį su žydų persekiojimu ir žudymu, tiek ir pačią Lietuvos Valstybę.

LŽB pirmininkės F. Kukliansky ir pono Endriu Beikerio veiksmuose Nacionalinis susivienijimas įžvelgia bandymus kurstyti antisemitines ir tuo pat metu antilietuviškas nuotaikas mūsų valstybėje ir už jos ribų, nuolat viešoje erdvėje eskaluojant tariamas grėsmes Lietuvos žydams ir jų bendruomenėms. Neabejojame, kad tokie veiksmai, jei net ir nėra inspiruoti Kremliaus, visiškai sutampa su jo informacinio karo metodais juodinti lietuvių antinacinio ir antisovietinio pasipriešinimo didvyrius, diskredituoti jų atstovaujamų organizacijų veiklą. Nacionalinis susivienijimas  neatmeta galimybės, kad tokie ar panašūs grasinimai gali būti pamėginti įgyvendinti vien tam, kad formaliai pasitvirtintų LŽB pirmininkės teiginiai apie tariamus pavojus žydams ir jų bendruomenėms  Lietuvoje. Toks scenarijus labai patogus tiek Kremliui, tiek Lietuvos valstybės politinės padėties destabilizavimu suinteresuotoms politinėms ir visuomeninėms organizacijoms bei pavieniams asmenims Lietuvoje. Juos identifikuoti yra Valstybės saugumo departamento pareiga. Bet kuriuo atveju būtų nusikalstamas aplaidumas nematyti pastebimai augančios provokacijų grėsmės – tai būtų laikoma sąmoningu pritarimu.

Nacionalinis susivienijimas reiškia gilų įsitikinimą, kad Lietuvos Respublikos Prezidentas asmeniškai susidomės aptariama situacija ir pasirūpins Lietuvos Vilniaus žydų bendruomenės narių saugumu.

Kviečiame visus geros valios piliečius nepasiduoti F. Kukliansky ir kitų jos bendraminčių provokacijoms, saugoti ir puoselėti gražius ir draugiškus santykius su Lietuvos tautinėmis mažumomis. Priešiškos Lietuvos  valstybei jėgos visada siekdavo sukiršinti Lietuvos gyvenančius žmones kalbos, tautybės ar turto pagrindu (sovietizmas). Dabartiniu metu žmonės kiršinami ne vien kalbos, tautybės, bet ir lyties arba lytinės orientacijos pagrindu. Liberalkomunistinis gaivalas priešina moteris su vyrais, tėvus su vaikais, mokinius su mokytojais, studentus su dėstytojais, stiprina rasinę ir religinę nesantaiką. Didėjant grėsmėms Valstybei, didėja ir piliečių pareiga joms priešintis.

Susitelkime, kad vis atviriau ir įžūliau prieš Lietuvą veikiantys antivalstybiniai elementai nedrįstų net pagalvoti, jog jiems bus leidžiama nebaudžiamai šantažuoti ar skriausti mūsų bendrapiliečius žydus, totorius, lenkus, rusus ir kitų tautybių žmones.