Pagrindinis puslapis Istorija Rezistencija Nacionalinis mokinių konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“

Nacionalinis mokinių konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“

Konkurso nuostatai
Dalyvio anketa


Konkursą „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ organizuoja Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC) ir Švietimo ir mokslo ministerija. Jis rengiamas kasmet nuo 1999 m. ir dalyvių skaičius nuolat auga. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos ir lietuviškų mokyklų užsienyje 5–12 klasių mokiniai. Darbai gali būti atlikti įvairia technika, naudojant įvairias temos atskleidimo formas: rašinį, piešinį, dainą, filmą, fotografiją, spektaklį, eilėraštį, projektą, rankdarbį, instaliaciją ir kt. Konkursas baigiamas iškilmingu apdovanojimų renginiu Vilniuje kovo arba balandžio mėn.

Nugalėtojų laukia ekskursijos LR Seime, LR Prezidentūroje, muziejuose, po senas ir gražias Vilniaus vietas, koncertas, diplomai (mokiniams), padėkos raštai (mokytojams), organizatorių ir rėmėjų dovanos. Konkurso nugalėtojams teikiama pirmenybė dalyvauti LGGRTC organizuojamuose renginiuose, istorinėse pažintinėse vasaros stovyklose.

Konkursui siūlomos darbų temos:

 • Lietuva sovietinių (1940–1941 m. ir 1944–1990 m.) ir nacių (1941–1944 m.) okupacijų metais. Netektys, pasipriešinimas, žmonių likimai, gyvenimo sąlygos;
 • Žmogaus likimas Antrojo pasaulinio karo metais: išgyvenimas, Holokaustas;
 • Partizaninis karas: karo veiksmai, ginkluotė, išgyvenimas miške, bunkeriai, likimai;
 • Žmogaus būtis lageriuose ir tremtyje;
 • Vaikai tremtyje: žaislai, žaidimai, likimai;
 • Asmens laisvės ir draudimai Sovietų Sąjungoje;
 • Neginkluotas jaunimo pasipriešinimas 1940–1990 m.;
 • Sąjūdis: asmenybės, politiniai siekiai, reikšmė;
 • 1990 m. kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas;
 • Sausio 13-oji;
 • Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimo išsaugojimas.

2016 m. laureatai
2015 m. laureatai
2014 m. laureatai
2013 m. laureatai
2012 m. laureatai
2011 m. laureatai


Konkurso partneriai ir rėmėjai


Konkurso darbų populiarinimas:

Leidiniai
Konkurso dalyvių rašiniai nuo 2000 m. publikuojami atskiromis knygomis, kurios iliustruotos mokinių piešiniais ir įvairių renginių nuotraukomis. Konkurso dalyvių piešiniais iliustruojami LGGRTC kalendoriai, proginiai sveikinimai, renginių plakatai. Taip pat išleistas atvirukų rinkinys „Tremtis“, skirtas 1941 m. „Juodojo birželio“ aukoms atminti. Konkurso dalyvių dainos išleistos dvejose kompaktinėse plokštelėse „O taip norėjosi gyvent…“ ir „Išgirsk“.

Piešinių parodos
Siekdami parodyti visus mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ darbus, nuo 2003 m. visus piešinius eksponuojame po atviru dangumi prie Genocido aukų muziejaus Gedulo ir vilties, Okupacijos ir genocido dienomis ir VšĮ kultūros ir švietimo centre Vilniaus mokytojų namuose konkurso laureatų apdovanojimo renginio metu. Taip pat konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laureatų piešiniai kasmet eksponuojami LGGRTC kiemelyje, Genocido aukų muziejuje bei įvairiose įstaigose ir institucijose: Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovėje, LR Seime, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje, Vilniaus miesto savivaldybėje, Vilniaus televizijos bokšte, kitose įstaigose bei Lietuvos mokyklose.

Kviečiame mokyklas, įstaigas ir organizacijas savo patalpose eksponuoti mokinių piešinių ir rankdarbių parodas per įvairius renginius ir atmintinų dienų progomis.
Susidomėjusieji konkurso piešinių parodomis išsamesnę informaciją gali gauti paskambinę LGGRTC Memorialinio departamento darbuotojai Raimondai Steiblytei telefonu (8 5) 275 5861 arba parašę el. paštu konkursas@genocid.lt.


Istorinės-pažintinės vasaros stovyklos
Stovyklos organizuojamos nuo 2000 m. bendradarbiaujant su Krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos kariuomene. Stovyklautojai – konkurso laureatai ir dalyviai. Skiriama neformaliajam jaunuolių ugdymui: supažindinti su skaudžia Lietuvos istorijos praeitimi, sudėtingu pokario laikotarpiu, skatinti geriau pažinti gimtąjį kraštą ir aktyviai leisti laisvalaikį.


Daugiau informacijos apie konkursą:
LGGRTC Memorialinis departamentas, Atminimo programų skyrius, Didžioji g. 17/1, Vilnius.
Skyriaus vedėja Dalė Rudienė, tel. (8 5) 231 4149,
vyr. specialistė Raimonda Steiblytė, tel. (8 5) 275 5261,
el. paštas konkursas@genocid.lt