Pagrindinis puslapis Lietuva Nuomonės, diskusijos, komentarai Mykolas Drunga. Žiemos konfliktas Kijeve ir sportas Sočyje

Mykolas Drunga. Žiemos konfliktas Kijeve ir sportas Sočyje

Nors daug kur pasaulyje dar žiema, užsienio spaudos apžvalgoje šįkart dvi karštos temos – tai Ukraina ir Sočis. Štai ką išžvejojome iš paskutinių dienų žiniasklaidos gausybės rago. Šveicarijos dienraštis „Neue Zürcher“ lygina Ukrainą su Lenkija, kurioje prieš 25-erius metus prasidėjo demokratizacijos procesas, ir mano, jog tai galėtų būti „modelis Ukrainai“.

Juk „ketvirtadalį šimtmečio po apskritojo stalo Lenkija jau yra stabili demokratija su nuostabiai sveika rinkos ekonomika. Šiuo keliu eiti apsimokėjo.

Kaip tik dabar šiuo keliu ėjimas galėtų pasitarnauti kitai šio regiono šaliai. Būtent Lenkijos kaimynei Ukrainai, kur dabar vyksta panašiai aštri visuomeninė konfrontacija, kaip tuomet reiškėsi Lenkijoje. Kijeve viena prieš kitą stovi dvi nesutaikomos stovyklos, kurios šiek tiek pajudėtų į priekį tik leisdamosi į kompromisą, net jeigu tai daug iš abiejų pusių pareikalautų“, – rašė Ciuricho laikraštis.

Pasak Liublianos dienraščio „Delo“, „Rusija anksčiau žadėtąją milijardinę paramą dėl besitęsiančių neramumų Ukrainoje įšaldė. Tai Europos Sąjungai ir Jungtinėms Amerikos Valstijos praplėtė derybų erdvę. Dabar matyti, kad Europos Sąjunga pasirengusi finansiškai Ukrainai pagelbėti, bet tik su sąlyga, kad bus nauji rinkimai ir sugrįš ramybė.

 

Briuselis taip pat Ukrainai siūlo kartu su ukrainiečiais teisininkais suprojektuoti naują konstituciją“, – rašė Slovėnijos sostinės laikraštis.

Rytų regione spaudai rūpi ne tik Ukraina, bet ir Sočis. Pasak Prahos dienraščio „Mlada fronta dnes“, „koks bebūtų kontroversiškas politikas Vladimiras Putinas, vienas dalykas tai aiškus: baisiau už V. Putiną yra teroristai, kurie keršija už visus piktus darbus, kuriuos Maskva padarė jų tautoms.

Žudyti nekaltus žmones yra bailiai klastinga ir absoliučiai niekuo nepateisinama. Yra teisinga į Sočį vykti – ar kaip sportininkas, ar kaip žiūrovas – ir tuo aiškiai duoti ženklą – teroro grasinimų akivaizdoje nesitraukiama.

Todėl turime rodyti supratimą ir visoms saugumo priemonėms Sočyje, kokios nemalonios jos ir būtų“, – rašė Čekijos sostinės dienraštis.

Vokietijos PEN centro prezidentas Josefas Haslingeris Vokietijos radijui „Deutschlandfunk“ sakė, jog daugiau nei 200 rašytojų pasiųstas atviras laiškas Rusijos vyriausybei bus išklausomas.

Jeigu jį būtų pasirašęs tik koks nors nežinomas tarptautinio PEN klubo sekretorius, tai gal nieko ir neįvyktų. Tačiau šį laišką gaivina tai, kad po juo parašus padėjo keletas Nobelių premijos laureatų, ir to ignoruoti negalima. Tarp jų – Elfriede Jelinek, Orhanas Pamukas ir Gunteris Grassas.

Anot J. Haslingerio, rašytojai Rusijoje vis dar turi aukštą reputaciją, ir tai, ką tarptautiškai pripažinti autoriai sako, ten turi reikšmės, nes jų žodžiai palaiko ir paremia tuos, kurie pačioje Rusijoje išdrįso ir ryžosi atkreipti dėmesį į žmogaus teisių pažeidimus.

Tarp jų rašytojai savo laiške ypač kritikuoja įstatymus, nukreiptus prieš homoseksualizmą ir ribojančius bei varžančius žodžio laisvę.

„Olimpinėms žaidynėms vis tiek pasisekė atkreipti istorinės reikšmės dėmesį į homoseksualų ir politinių disidentų persekiojimą Rusijos režimo rankomis“, – tą mintį reiškė ir Kopenhagos dienraštis „Politiken“.

Penktadienį rytą Bavarijos laikraštis „Nürnberger“ rašė, jog „ekranus pripildys puošniai spalvingi vaizdai, kai bus atidaromos žiemos olimpinės žaidynės. Visą parą televizijos stotys pranešinės apie tas sporto rūšis, kurios tarp žaidynių vyksta nestebint publikai.

Dėmesys tebūnie skiriamas sportininkams. Jie yra alibi tiems, kurie pačiais brangiausia kainuojančiais ir labiausiai aplinką žalojančiais visų laikų renginiais prisipildo savo pačių kišenes – ir visa tai gamtos žalojimo, vergų sąlygomis dirbančių statybos darbininkų ir nesuskaičiuojamo kiekio Sočio regione nusavintų būstų ir sklypų sąskaita“.

Taip rašė Niurnbergo dienraštis, tačiau panašiai – apie gamtos niokojimą ir darbininkų išnaudojimą bei beatodairišką elgesį su žmonėmis – atsiliepė ir daugybė kitų laikraščių, pvz., Liublianos „Devnik“.

Pasak Drezdeno dienraščio „Sächsische“, „kai visagalis prezidentas nutaria vasaros kurortą paversti žiemos sporto centru, jo negalima nuo to sulaikyti. Bet kurių galų už tai padovanoti V. Putinui Olimpiją kaip pasaulinę sceną? Ar naikinimas, išvarymas, išnaudojimas ir gigantizmas yra naujosios olimpinės vertybės?

Tarptautinis olimpinis komitetas už tai neprisiima jokios atsakomybės, jis save laiko tik tuo, kuris parenka renginio vietą ir prižiūri, kad būtų laikomasi žaidynių taisyklių. Tai negerai – ne tik dėl to, kad Tarptautinis olimpinis komitetas iš to spektaklio uždirba milijonus, bet ir dėl to, kad tai kelia pavojų Olimpijos ateičiai“, – rašė Saksonijos laikraštis.

Frankfurto dešiniųjų liberalų dienraščio „Allgemeine“ nuomone, „kai Vladimiras Putinas 2007 m. parsinešė žiemos olimpiadą į Sočį, jis buvo populiarus kaip niekada anksčiau ir niekada po to. Bet jo režimas tada iš esmės nesiskyrė nuo šiandieninio: rinkimais buvo manipuliuojama, teisė buvo lenkiama į savo pusę, žaidimo erdvė kritikams ribojama, korupcija toleruojama mainais už lojalumą.

Tačiau palaikymas, kurį V. Putinas sulaukė iš gyventojų daugumos, buvo be jokios abejonės tikras. Tik dabar pasikeitė santykis tarp visuomenės ir valdančiųjų. Tai liečia pirmoje vietoje ne prezidentą ir jo smunkantį populiarumą, bet tai, kaip vadinamieji valstybės tarnautojai elgiasi su žmonėmis ir kaip jie darbuojasi tik savo labui, o ne savo šaliai. Būtent tai ir matyti Sočyje“, – darė išvadą Frankfurto laikraštis.

Tačiau Leipcigo „Volkszeitungas“, priešingai, klausė: „Koks įstatymas draudžia rusams Kaukaze pastatyti didžiai modernų ar net ir ekstravagantišką slidinėjimo kurortą? Tikslas juk aiškus: slidinėjantys rusai – ir idealiu atveju taip pat ir turtingi arabai – turėtų savo rublius leisti Rusijoje, o ne vežti į Vakarų Europą ar net į Ameriką.

Ši nuostata yra pateisinama. Vakarų europiečiams būtų geriau truputį mažiau rodyti smilių. Juk plėtojant slidinėjimo regionus Alpėse irgi buvo gerokai nusižengiama gamtai. O iš olimpiados Sočyje riebiai pelnėsi ir firmos iš Vokietijos“, – rašė Saksonijos laikraštis.

Nacionalinis Vokietijos dienraštis „Welt“ sutiko, kad „šitos olimpinės žaidynės turi kažką atstumiančio“. Juk „ne vietovės ir regiono tinkamumas, o tik gryna, akla valia nutiesė olimpiškąjį žiemos kelią ligi rusiškosios Rivieros: taip užsimanyta, todėl taip ir padaryta“.

Spaudos apžvalga skambėjo per LRT radiją.