Mūsų Riešės gimnazija

Mokyklos istorija
 
Imanuelis Kantas yra pasakęs: „Du žmogaus išradimus galima laikyti sunkiausiais – tai menas mokyti ir auklėti“. Džiaugiuosi, kad mūsų mokyklos mokytojai tai daro garbingai. Mokytojas – ne tik profesija, – tai širdis, kurios dalelę po kiekvienos pamokos išsineša mokiniai. Mokykla – ne pastatas, ne mokytojai, ne mokiniai. Mokykla – santykiai. Mokytojų ir mokinių santykiai. Santykiai su Tėvyne, su praeitimi, dabartimi, ateitimi, su viskuo, kas gyva ir kas mirę.
 
Paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, lietuviškų mokyklų Vilniaus rajone padaugėjo. Riešėje būtinai reikėjo atskiros lietuviškos mokyklos, nes būtent šiame krašte ilgai tvyrojusi trikalbystė trukdė ugdyti visapusę asmenybę. Riešės 2-oji pagrindinė mokykla atidaryta 1992 m. rugsėjo 1 d. Tuomet mokyklai, kurioje mokėsi 68 mokiniai ir dirbo 15 mokytojų, vadovavo Stepas Barevičius. Ši mokykla privalėjo ir privalo skleisti taisyklingą lietuvišką žodį, puoselėti lietuviškas tradicijas, tapti tikru kultūros židiniu. Nuo pat mokyklos atidarymo jos administracija siekia, kad šis lietuviškos kultūros židinys būtų kuo plačiau atvertas visiems Riešės gyventojams.
 
Besikurianti naujoji mokykla susidūrė su dideliais sunkumais. Didžiausias iš jų – tai, kad mokykla neturėjo tipinio pastato. Daugiau nei 100 žmonių privalėjo glaustis mažame vaikų darželio pastate. Mokyklai trūko specialistų, vadovėlių, metodinių priemonių ir paprasčiausiai – erdvės.
 
1994–1995 m.m. 2–oji Riešės pagrindinė mokykla tapo Riešės vidurine mokykla, o jai vadovauti pradėjo Stasė Civinskienė. Tuomet mokėsi 121 mokinys ir dirbo 17 mokytojų. 1995 m. birželį Riešės vidurinė mokykla išleido pirmąją abiturientų laidą.
 
Kasmet vis daugiau moksleivių rinkosi šią mokyklą, ir 5-uosius savo gyvavimo metus mokykla pasitiko turėdama 154 moksleivius ir 23 mokytojus. 1997 m. pradinių klasių moksleiviai mokslo metus pradėjo dar nebaigtame statyti naujame mokyklos pastate. 1998 m. gegužę iškilmingai atidaryta naujoji Riešės vidurinė mokykla.
 
Mokinių skaičiui ir toliau sparčiai augant, vėl tapo ankšta. Ši problema buvo išspręsta 2006 m. kovą, kai buvo baigtas statyti trečias mokyklos aukštas. 2008–2009 m.m. Riešės vidurinė mokykla tapo gimnazija. Ji yra viena didžiausių lietuviškų mokyklų Vilniaus rajone. Gimnazijos pastatas modernus, darniai įsilieja į didžiulį sodą. Skoningai tvarkoma aplinka, interjerą puošia mokinių sukurti paveikslai, vitražai. Puiki sporto salė, geras stadionas, jaukūs kabinetai, moderni biblioteka. Mokykloje dirba socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, psichologas.
 
Šiandien mokykloje mokosi 684 mokiniai, dirba 58 pedagogai. Mokykla vis gausėja. Daug naujų moksleivių ateina ne tik į pirmąją, bet ir į vyresniąsias klases. Išaugęs mokinių skaičius nuo pusės šimto iki septynių šimtų rodo, kad mūsų buvimas prasmingas.
 
Stasė Civinskienė, gimnazijos direktorė
 
Žvilgsnis į mokyklą
 
Riešės gimnazija… Kokia įvairiapusė ši mokykla! Visada be galo smagu apmąstyti ne tik įgytą patirtį, bet ir vaikišką dundesį pakeitusius pašnekesius su bendraminčiais ant minkštasuolio, drauge su kitais patirtus džiaugsmus ir nusivylimus…
 
Riešės gimnazija, kažkada buvusi vidurinė mokykla, ėmė smarkiai tobulėti, rodos, kartu su naująja karta. Mokykloje atsirado naujovių, kurios padeda gerinti mūsų mokymosi lygį, o privalomos uniformos šioje gimnazijoje sukuria solidų įvaizdį. Taip pat siekiama plėtoti naujus mokymosi dalykus, tokius kaip fotografija, aprašomoji statistika, ekonomika, o kur dar įvairiausių būrelių gausybė, kurie padeda moksleiviams atsiskleisti ne tik kūrybiškai, bet ir intensyviau lavina mokinių bendravimo, pažinimo įgūdžius.
 
Taigi sėkmingai tobulėjanti Riešės gimnazija nenusileidžia kitoms, Vilniuje jau seniai įsteigtoms gimnazijoms. Matydami tokį sėkmingą mūsų mokyklos progresą, galime drąsiai teigti, jog esamais rezultatais ji neapsiriboja, o siekia vis didesnio tobulumo ir pripažinimo.
 
Gerda Druskytė, III b klasė
 
Iš mokinės rašinio
 
Aš… mokausi. Labai daug mokausi. Prisipažinsiu – aš vienuoliktokė. Tų prabėgusių metų mokykloje visai nesigailiu ir netgi džiaugiuosi, kad greitai ją baigsiu. Aš laukiu nesulaukiu abitūros egzaminų – tai vartai į gyvenimą.
 
Tik nepagalvok, kad aš nemėgstu mokyklos… Ne, tikrai ne! Bet aš labai norėčiau, kad tu mane suprastum. Taigi klausyk. […]
 
Reikia skubėti į pamoką – anglų kalbos kontrolinį. Jam ruošiausi visą savaitę – „juodai ariau“. Aš tikrai labai labai labai stengiausi… Kai gausiu pažymį, aš tau pasakysiu.
 
Kita pamoka lietuvių kalba. Čia mes nagrinėjame genialiausių rašytojų – tikrų eruditų, žmonijos perlų, pasaulinės literatūros šedevrus. Šių kūrinių pamatas – žmogiškosios vertybės: meilė, taurumas, kilnumas, orumas, teisingumas, atsidavimas, pasiaukojimas, ištikimybė, gerumas ir t.t., bet virš viso to spinduliuoja meilė savo Tėvynei – savam kraujui, savam kraštui. Viešpatie, tai ne pamokos – tai pasaka, tai tavo dovana! Čia aš tobulėju dvasiškai. […]
 
Jaunimas – mokiniai labai uoliai ruošia anglų kalbos namų darbus, o lietuvių – su begaliniu nenoru. Dėl ko taip yra? O gi todėl, kad daugelis iš jų ruošiasi ramia sąžine palikti šį „varganą“ kraštelį. […] tik ir girdžiu iš visų pusių: aš važiuosiu į JAV, aš – į Didžiąją Britaniją, aš – į Prancūziją, aš – į Daniją!.. Tai ir važiuokite sau! Persipilkite kraują ir būkite riebiais, tuščiais amerikiečiais, britais, prancūzais, danais, bet tik ne lietuviais!..[…] Aš matau savo ateitį ir žinau, kad tikrai pasieksiu tikslą – tą draugišką fėją, kuriai ištiesiu savo rankeles. Ji mane pasiims ir aš gyvensiu šviesiame, gerame pasaulyje – savo šalyje.
 
Rūta Grikienytė Grikienis, III a klasė
 
Mūsų džiaugsmai ir nusivylimai
 
Riešės gimnazijoje yra puikios galimybės tobulėti augančiai asmenybei, nes čia vyksta ne tik kasdieninė veikla – pamokos, bet ir gausu popamokinės veiklos, kuri išsiplečia už mūsų gimnazijos ribų ir yra organizuojama kūrybingų gimnazijos mokytojų. Gimnazijoje gausu tradicija tapusių mokyklinių renginių: Mokslo ir žinių šventė, Pirmokų pasų įteikimo šventė, Mokytojo diena, Kalėdinis tinklinio turnyras, Laisvės gynėjų dienos minėjimas, šimtadienis, Lietuvos nepriklausomybės dienos minėjimas, pradinių klasių teatro savaitė, Kaziuko mugė, gamtos ir tiksliųjų mokslų olimpiados. Nuo 2000 metų gimnazijoje leidžiamas laikraštis „Riešės riešutėliai“. Gimnazijoje kasmet organizuojamas koncertas „Gimtinei ir Motinai“, kuriame dalyvauja Vilniaus apskrities viršininko administracijos pavaldumo mokyklos, Riešės bendruomenės nariai. Taip pat mūsų gimnazijos mokytojų ir mokinių komandos dalyvauja tarpmokykliniuose renginiuose: šventėje – viktorinoje „Duonos kelias“, projekte „Gintaras – Lietuvos auksas“, Vilniaus rajono lietuviškų mokyklų mokinių meno šventėje „Vilniaus jovarai“. Gimnazijos kūno kultūros bei pradinių klasių mokytojai puikiai paruošia mokinius tarpmokykliniams sporto turnyrams: „Sraigė“, „Kalėdos Turgeliuose“, „Aukime sveiki“. Kūno kultūros mokytojai nuolat organizuoja ir su mokiniais dalyvauja krepšinio turnyruose su Vilniaus pedagoginio universiteto komanda, Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinės mokyklos ir Juodšilių „Šilo“ gimnazijos komandomis.
 
Riešės gimnazijos mokiniai dalyvauja ir prizines vietas laimi Kauno technologijų universiteto organizuojamoje piešimo olimpiadoje, respublikiniame skaitovų konkurso II etape, tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“, Lietuvos fizikos čempionate. Gimnazistai dalyvauja internetiniame lietuvių kalbos konkurse „Gintaro kelias“ bei internetiniame matematikos konkurse „Eruditus“. Nemažai gimnazistų mokosi neakivaizdinėje jaunųjų fizikų mokykloje „Fotonas“. Riešės gimnazijos mokiniai puikiai pasirodė laikraščio „Vilniaus diena“ originaliausių Užgavėnių kaukių konkurse „Kaip išvaryti žiemą iš kiemo?“, esė konkurse „Veiksmo savaitė“, Rytų Lietuvos moksleivių menų festivalyje „Rytų Lietuvos žiedas – 2009“, publicistinių rašinių pilietine tematika konkurse Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti. Nuolat gimnazijos mokiniai dalyvauja šv. Kalėdų koncerte Lietuvos Respublikos Prezidentūroje.
 
Gimnazijos mokytojų kolektyvas šiemet parengė pasirodymą festivalyje „Rytų Lietuvos mokytojų žiedas – 2009“. Džiaugiamės ir didžiuojamės Riešės gimnazijos mokytojais, stropiais, kūrybingais mokiniais ir aktyviai gimnazijos gyvenime dalyvaujančiais tėveliais.
 
Lina Miliuvienė, gimnazijos skyriaus vedėja, matematikos vyresnioji mokytoja
 
Ne pirmą dešimtmetį mokau gimtosios kalbos. Tai išties didingas dalykas, leidžiantis perduoti vertybes, prisiliesti prie mokinio sielos gelmių, prakalbinti jį.
 
Šiuolaikinis mokinys išprusęs, įnoringas, pasitikintis savimi, tyrinėjantis mokytoją, o kartais bejėgis, siekiantis, tačiau ribotai gebantis.
 
Tuomet į pagalbą ateina geras abipusis supratimas, bendradarbiavimas, individualus, papildomas darbas.
 
Nuolat pačiai tenka mokytis – plačiąja prasme. Didelė užduotis – perduoti žinias įdomiai. Privalau būti kūrybiška – tai ir oratoriškumas, žmoniškumo paieškos, atsakingumas.
 
Dabartinės bendrosios programos yra gairės, leidžiančios plačiau pažvelgti į savo dalyką. Tai dirva kūrybingam, mąstančiam, daugiau siekiančiam mokiniui, tai platumos, kurios randa atgarsį, neformaliojo ugdymo srityje.
 
Reikalavimai, planai, planeliai – tai tiek nedaug, jeigu neturi ugnelės – sunku bus sudominti savo dalyku. Laiko ir jėgų turi pasilikti ne tik geram išaiškinimui, bet ir gebėjimui gerai įvertinti. Tai mokiniams ypatingai svarbu. Tai supratimo, pasitikėjimo garantas.
 
Tenka pripažinti, kad idealizmas, nuoširdus domėjimasis tuo, ką kasdien darai, atneša sėkmę ir pasitenkinimą savo mokomu dalyku. Ši profesija – ne tik pašaukimas – juk tai dar daugiau…
 
Vidutė Račkauskienė, Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
 
Ko gera, kiekvienas darbas gali teikti džiaugsmo, rūpesčių ir nusivylimų. Ne išimtis ir dailės mokytojos darbas. Stengiuosi sudominti mokinius, įtraukti juos į kūrybinę veiklą ir per neformalųjį ugdymą. Džiaugiuosi mokinių puikiais darbais, kurie nuolat puošia mokyklą, dalyvauja konkursuose ir laimi prizines vietas. 2008 m. Kauno technologijų universitete organizuotoje respublikinėje prof. A. Žmuidzinavičiaus piešimo olimpiadoje dvyliktos klasės mokinė laimėjo pirmą vietą. Kasmet abiturientai renkasi dailės egzaminą ir išlaiko puikiai. Pasirenka studijuoti menus Lietuvoje ir užsienyje. Tai suteikia jėgų toliau dirbti, nes būna dienų, kai mokiniai tinkamai nepasiruošia pamokai, tingi dirbti, ieško lengvesnio kelio gauti gerą pažymį ir tuo metu klausiu savęs: „Gal tu kažką ne taip darai?“
 
Nijolė Rasimavičienė, dailės mokytoja metodininkė
 
Galima tik džiaugtis, kad mūsų lietuviška mokykla kyla dar ir dar laipteliu aukštyn. Tobulėjant mokyklai, tobulėja ir jos aplinka. Modernizuojamos ne tik klasės, bet ir nuo mokyklos neatsiejama biblioteka. Dalyvaujant bibliotekų modernizavimo projekte, šiandien mes galime didžiuotis ne tik jaukiu ir šiltu interjeru, bet lengvesniu bei kokybiškesniu darbu. Smagu sulaukti vis didesnio moksleivių susidomėjimo biblioteka. Mūsų grožinės literatūros fondus, jau daug metų, papildo p. Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas, taigi kasmet biblioteka vis gausesnė ir turtingesnė.
 
Bibliotekos vedėja Renata Gilius, bibliotekininkė Rasa Žolynaitė
 
Jau penkiolika metų dirbu pradinių klasių mokytoja. Nuo šių mokslo metų mokau pirmokus. Į šią klasę susirinko ne tik darbštūs vaikai, bet ir iniciatyvūs tėveliai. Kas mėnesį organizuojame susirinkimus, planuojame išvykas, šventes, renginius. Tėvelių iniciatyva jau buvome išvykę į kukurūzų labirintą. Šią mintį pasiūlė Martyno mamytė Kristina. Iškyla pranoko lūkesčius – ir vaikai buvo užimti, ir tėveliai galėjo pailsėti. Vaikai labirintą apėjo po keletą ar net po keliolika sykių – ir tai jiems buvo didžiausia pramoga. Jei kas ir pasiklysdavo – kelią iš labirinto vis tiek anksčiau ar vėliau surasdavo. O mes, suaugusieji, tuo tarpu galėjome smagiai pabendrauti gamtoje, artimiau susipažinti, išsikepti dešrelių ir papramogauti.
 
Artėja metų pabaiga, o su ja – daug prasmingų ir džiugių akimirkų, – jų laukia tiek maži, tiek dideli. Tėveliai vėl sumanė vaikams padaryti staigmeną – kalėdinės šventės metu suvaidinti vaidinimą. Taigi matysime ne tik vaikų, bet ir tėvelių pasirodymą. Jau su pirmininku deriname, kada kartu su tėveliais galėtume susirinkti į generalinę repeticiją.
 
Dėkoju tėveliams už tai, kad, nepaisant didelio jų pačių užimtumo, suranda laiko atvykti į susirinkimus, repeticijas, dalyvauti iškylose, renginiuose, rūpintis mūsų klase.
 
1a klasės auklėtoja, pradinių klasių vyresnioji mokytoja Lina Jasiulionytė
 
Smagu dirbti mokykloje, nes kiekviena diena vis kitokia. Kartais linksma, kartais sunki ir varginanti. Džiugu, kai vaikai įvertina mokytojo pastangas išmokyti naujų dalykų, išauklėti, paruošti savarankiškam gyvenimui. Liūdna, kai lieki neįvertintas, kai esi ignoruojamas ir kartais nežinai, kaip pakeisti mokinių požiūrį į mokslą, kaip juos motyvuoti. Kad ir kaip būtų sunku, vaikų meilė ir šilti žodžiai atperka visus nusivylimus.
 
Anglų kalbos vyresnioji mokytoja Edita Tomašunaitė
 
Savo, kaip mokytojo, paskirtį mokinių gyvenime suvokiu, kad esu kaip raktas, kuris atrakina žinių lobyną. Raktas, kuris padeda žinias paversti gebėjimais ugdyti mąstymą sprendžiant chemijos uždavinius, problemas. Uždavinių sprendimas – tai loginio mąstymo pratybos, kurios moko iš naujo atrasti, moko mokytis.
 
Džiaugiuosi, kai mano darbas palieka mažesnių ar didesnių pėdsakų mokinio gyvenime:
– kai mokiniai supranta, ką kalbu;
– kai jie kalba „cheminėmis“ reakcijomis;
– kai gerai parašo kontrolinius darbus, išlaiko egzaminus;
– kai gerai sekasi studijos ir jie ateina padėkoti.
 
Chemijos vyresnioji mokytoja Jūratė Marija Valikonienė
 
Nuotraukose:
 
1. Riešės gimnazija. 2009 m. (J. Leleivaitė nuotr.)
2. Tradicinė šventė „Gimtinei ir Motinai“. 2002 m. (Muziejaus archyvo nuotr.)
3. Pirmieji Riešės pagrindinės mokyklos mokiniai. 1992 m.( Muziejaus archyvo nuotr.)
4. Mokslo ir žinių šventė. 2009 m. (J. Leleivaitė nuotr.)
 
Voruta. – 2009, gruod. 19, nr. 24 (690), p. 6.

Naujienos iš interneto