Pagrindinis puslapis Lietuva Mažoji Lietuva Mūsų Meka – Donelaičio žemė?

Mūsų Meka – Donelaičio žemė?

Mūsų Meka – Donelaičio žemė?

Vida MICKUVIENĖ, Marijampolės Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkė, www.voruta.lt

Ar taip galėtume pasakyti, atsakydami į klausimą, kodėl mes vis einame Poeto keliu? Ne tik nuo jubiliejaus iki jubiliejaus, bet štai nuo 2010-ųjų metų marijampoliečiai metai po metų organizuoja išvykas, talkas, konkursus, parodas, konferencijas, skaitymus.

Nesiimsiu analizuoti ir skaičiuoti visų išvardytų priemonių, o ir tikslas trumpo būsimo renginio anonso yra kitas: pristatyti ir pakviesti  atvykti į konferenciją – Skaitymus, kur pranešimus skaitys iškilios Lietuvos asmenybės, meninę programą atliks žinomi ir mylimi atlikėjai, kur savo patirtimi dalinsis Poeto žemėje dirbantys entuziastai. Bet vieną skaičių norėtųsi paminėti: įvairiose šalies konferencijose perskaityta per 15 pranešimų, pristatančių Marijampolės Kristijono Donelaičio draugijos veiklą, o mūsų organizuotose konferencijose skaitė pranešimus iki 30  mokslininkų, kultūros ir visuomenės veikėjų, mokytojų ir studentų. Pabaigti anonsą norėčiau mokslininko dr. Algirdo Matulevičiaus, Mažosios Lietuvos mylėtojo ir šio krašto enciklopedisto, žodžiais: Žydams švenčiausioji vieta yra Jeruzalė, arabams – Meka, mums, lietuviams, – Donelaičio žemė, ne tik Tolminkiemis, bet ir visa Mažoji Lietuva.

Dėkodama pagrindiniams mūsų rėmėjams, Marijampolės savivaldybei, kviečiu: šiais mūsų miesto, kultūros sostinės metais, susitikime čia – Skaitymuose, skirtuose mūsų kultūrai ir menui.