Pagrindinis puslapis Sena Voruta Musninkų gyvenvietei jau 445 metų!

Musninkų gyvenvietei jau 445 metų!

Musninkų gyvenvietei jau 450 metų! Šią sukakties proga sveikinu Jus, visus musninkiečius, esamus ir buvusius, gyvenančius miestelyje, jo valsčiuje, ir už Atlanto. Ne tik mūsų visų tėviškėje, bet ir užjūryje plaka lietuviška širdis.
Visiems tėvynainiams linkiu neišblėstančio tautinio pasididžiavimo ir meiles tėviškei. Ryžtingais darbais užtikrinkime Musninkų ateitį ateinančioms kartoms.