Pagrindinis puslapis Sena Voruta Musninkiečiai dėkoja Marijai Remienei

Musninkiečiai dėkoja Marijai Remienei

Jau pusmetis prabėgo nuo to laiko, kai birželio 29 d., dalyvaujant poniai Marijai Remienei ir seseriai Margaritai, Širvintų rajono savivaldybės merui Vytui Šimonėliui, administracijos darbuotojams bei gausybei svečių, Musninkų seniūnijos Musninkų miestelio aikštėje buvo pašventinta Šv. Mykolo arkangelo skulptūra. Šią skulptūrą Musninkų miesteliui padovanojo mūsų mielos žemietės Marija Remienė ir sesuo Margarita. Musninkų parapijos bendruomenei tai puiki dovana, kuria išreikšta jų didžiulė meilė gimtajam kraštui. Mūsų bendruomenės nariai dėkingi už jų suteiktą materialinę paramą ruošiant seniūnijos našlių sueigą. Šiems žmonėms taip reikalingi dvasinės šilumos ir gerumo daigeliai. Ačiū joms, kad padėjo mums dalintis šia šiluma su kitais.
2003 m. rugsėjo mėnesį būrys musninkiečių apsilankė Šiluvoje Švč. Mergelės Marijos atlaiduose, išklausė pamaldas bažnyčioje, pasimeldė koplyčioje. Paskui buvome nuvykę aplankyti Kryžių kalno, dalyvavome Šv. Pranciškaus vienuolyne vykusiose pamaldose. Už galimybę patirti šią dvasinę atgaivą mes dėkingi p. Marijai Remienei, kuri vėl mielai mus parėmė pinigais. Nuoširdus ačiū už mūsų parapijos bažnyčios išgražinimą ir pagalbą, kurią ji nuolat teikia mūsų mokyklai.
Artėjančių šventų Kalėdų ir Naujųjų metų proga norėčiau pasveikinti mūsų gerbiamą rėmėją p. Mariją Remienę ir seserį Margaritą, palinkėti joms geros sveikatos, kūrybingų metų, nenuilstamos energijos dalinant savo dvasios šilumą, organizuojant materialinę pagalbą. Jų gerumo sušildyti ir mes stengiamės tapti geresni bei dosnesni. Linkiu Dievo palaimos 2004 metais.