Pagrindinis puslapis Lietuva Muitinė rekomenduoja verslui iš anksto pasirengti besikeičiančioms prekybos su Jungtine Karalyste sąlygoms

Muitinė rekomenduoja verslui iš anksto pasirengti besikeičiančioms prekybos su Jungtine Karalyste sąlygoms

Muitinė rekomenduoja verslui iš anksto pasirengti besikeičiančioms prekybos  su Jungtine Karalyste sąlygoms

www.voruta.lt

Lietuvos muitinė primena, kad šių metų gruodžio 31 dieną, pasibaigus Jungtinės Karalystės (JK) išstojimo iš Europos Sąjungos (ES) sutartyje nustatytam pereinamajam laikotarpiui, keisis prekybos su šia šalimi sąlygos. Verslininkams, kurie prekiauja su partneriais JK arba naudoja JK kilmės medžiagas ar prekes gamybai, rekomenduojama iš anksto susipažinti su būsimais pokyčiais ir jiems pasirengti.

 

„Šiuo metu dar nėra galutinių sprendimų dėl ES ir Jungtinės Karalystės ateities santykių ir kol kas neaišku, ar bus pasiektas susitarimas dėl laisvosios prekybos. Todėl būtų racionalu pasirengti prekybai su Jungtine Karalyste kaip su trečiąja šalimi, su kuria prekiaujama pagal Pasaulio prekybos organizacijos taisykles, nesinaudojant lengvatiniais muitais. Tačiau net ir sudarius susitarimą dėl laisvosios prekybos, muitinės formalumai prekyboje su JK turės būti atliekami. Muitinės interneto svetainėje yra paskelbti paaiškinimai verslui kaip palengvinti pasirengimą naujovėms ir dėl jų patirti kuo mažiau nesklandumų“, – sako Muitinės departamento Muitų politikos skyriaus vedėjas Šarūnas Avižienis.

Verslininkams, kurie šiuo metu nevykdo prekybos su ES nepriklausančiomis šalimis, prekybai su partneriais JK nuo 2021 m. sausio 1 d. bus reikalingi ekonominės veiklos vykdytojo (EORI) kodai, būtini atliekant muitinės formalumus. Užsiregistruoti muitinėje ir įgyti tokį kodą galima arba pirmą kartą pateikiant muitinės deklaraciją, arba iš anksto kreipusis į muitinę.

Taip pat rekomenduojama išanalizuoti su JK susijusias prekių tiekimo grandines bei paslaugų schemas ir įsivertinti, kaip jos keisis JK išstojus iš ES, kai vykdant prekių apyvartą su JK reikės atlikti muitinės formalumus (pvz., įforminti importo ir eksporto deklaracijas), mokėti importo muitus ir kai JK kilmės prekės nebebus laikomos turinčiomis lengvatinę prekių kilmę prekiaujant su tomis šalimis, su kuriomis ES yra sudariusi laisvosios prekybos ar panašias sutartis.

Tiems, kam aktualu, vertėtų susipažinti ir su taisyklėmis, kurios bus taikomos tais atvejais, kai prekių apyvartos su JK operacijos bus pradėtos dar iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, o baigiamos šiam laikotarpiui jau pasibaigus.

Kaip skelbiama Europos Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato parengtose gairėse, nuo 2021 m. sausio 1 d. ES nebegalios JK muitinės suteikti EORI kodai bei priimti sprendimai, taip pat sprendimai, kurių adresatai – JK muitinės suteiktą EORI kodą turintys asmenys.

Prekių gabenimo į JK ar iš JK į ES operacijos, kurios nebus užbaigtos iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, turės būti užbaigiamos pagal JK išstojimo iš ES sutartyje nustatytas taisykles, atsižvelgiant į tai, kurioje vietoje prekės bus minėto laikotarpio pabaigoje. Kadangi JK muitinė nebeturės prieigos prie daugelio ES muitinių naudojamų informacinių sistemų, muitinės procedūros nebegalės būti užbaigtos naudojantis tų sistemų priemonėmis ir gali prireikti alternatyvių prekių išvežimo įrodymų (pvz., transporto ar kitų dokumentų). Jie bus reikalingi ir tada, jeigu iš JK bus grąžinamos prekės, išvežtos JK dar priklausant ES arba iki pereinamojo laikotarpio pabaigos. Numatytos ir specialios taisyklės, kurios būtų taikomos šiuo metu JK nuolat gyvenantiems asmenims, jeigu jie persikeltų į ES ir atsivežtų savo turtą.

Išsamiau apie numatomus pokyčius pateikiama Lietuvos muitinės interneto svetainės skiltyje „Brexitas“, nuorodoje „Brexit gairės lietuvių kalba“.

Reklama: daliniai kroviniai į Vokietiją