Pagrindinis puslapis Religija Katalikų kunigai Mons. Kazimieras Dobrovolskis mini 80 kunigystės metų

Mons. Kazimieras Dobrovolskis mini 80 kunigystės metų

Vatikano radijas

Pirmadienio vakarą Romoje buvo minimos buvusio Popiežiškosios lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos vicerektoriaus prel. Kazimiero Dobrovolskio kunigystės šventimų 80-osios metinės. Šia proga Mišias Kolegijos svečių namų koplyčioje aukojo Šventojo Sosto Dvasininkijos kongregacijos prefektas kard. Beniamino Stella, koncelebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kolegijos rektorius kun. Audrius Arštikaitis, Dvasios tėvas prel. Stasys Žilys ir kunigai studentai. Specialų sveikinimą ir palaiminimą, popiežiaus Pranciškaus vardu, atsiuntė Vatikano Valstybės sekretoriaus pavaduotojas arkivysk. Angelo Becciu.

Prel. Kazimierui Dobrovolskiui eina 105 metai. Jis gimė 1911 m. gruodžio 16 d. Baigęs Vilkaviškio kunigų seminariją, 1936 m. birželio 11 d. priėmė kunigo šventimus. 1944 m. kartu su daugeliu lietuvių, tarp jų ir dešimtimis kunigų bei seminaristų, pasitraukė į Vokietiją. Po karo atvyko į Romą studijuoti kanonų teisės. 1950 m. buvo paskirtas tuo metu dar neseniai susikūrusios Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos vicerektoriumi ir Kolegijos ūkio netoli Romos valdytoju.

Netoli Romos, Villa Adriana kaime Kolegija buvo įsigijusi ūkį, kad turėtų maisto produktų savo studentams. Vasaros mėnesiais ūkis taip pat virsdavo studentų atostogų vieta. Šiam ūkiui prel. Kazimieras Dobrovolskis vadovavo 46 metus.

Šimtą penktuosius gyvenimo metus einantis kunigas jaučiasi neblogai, nors amžiaus našta jau neleidžia jam laisvai bendrauti.

http://lt.radiovaticana.va/news/2016/06/07/mons_kazimieras_dobrovolskis_mini_80_kunigyst%C4%97s_met%C5%B3/1235380