Pagrindinis puslapis Sena Voruta Mokytojų konkursas „Rytų Lietuvos kultūros paveldas fotografijose ir piešiniuose“

Mokytojų konkursas „Rytų Lietuvos kultūros paveldas fotografijose ir piešiniuose“

Europos tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencija ragina atkreipti dėmesį į regionus, kuriuose tautinėms mažumoms priklausantys asmenys sudaro daugumą.
Statistika byloja, kad daugiau nei pusė Rytų Lietuvos gyventojų – lietuviai, trečdalis – lenkai. Lietuviai yra mažuma Šalčininkų, Vilniaus, Švenčionių rajonuose ir Visagino mieste.
Vilniaus Mokytojų namų svetainėje įvyko Rytų Lietuvos mokytojų paroda-konkursas „Rytų Lietuvos kultūros paveldas fotografijose ir piešiniuose“, skirta Lietuvos tūkstantmečiui ir vaikų kūrybos metams.
Atidarant renginį, kurį vedė edukologas Romas Vorevičius, skambėjo Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokytojos Aistės Bružaitės kanklėmis atliekama kompozitoriaus Alfonso Mikulskio „Lietuvos giružė – girios idilija“. Rytų Lietuvos mokytojų kūrybos almanachų poetai skaitė eiles.
Romualda Hofertienė – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signatarė, sveikindama parodos-konkurso dalyvius ir renginio svečius, pasakė, kad „mokytojas, nepaisydamas sudėtingų išbandymų, turi siekti būti lyderis, išlikti pilietinės ir kultūrinės  visuomenės avangarde“.
Parodoje-konkurse dalyvavo grupė kūrybingų mokytojų iš Ignalinos, Šalčininkų, Švenčionių, Vilniaus rajonų. Mokytojai menininkai pateikė per penkias dešimtis konkurso nuostatus atitinkančių darbų. Piešiniuose ir nuotraukose vaizduojama tai, ką, jų manymu, svarbu pastebėti, užfiksuoti, išsaugoti, kuo turtingas jų kraštas: pilys, dvarai ir jų fragmentai, žmonių portretai, gyventojų buitis ir tradicijos, kiekvieno akį traukiantys kraštovaizdžiai. Daugelis įvairių dalykų mokytojų pasirinko konkursinės fotografijos žanrą. Šio pirmojo tokio pobūdžio renginio organizatoriai – Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės ir Vilniaus apskrities viršininko administracija.
Profesionalų dėmesį meno renginiui skyrė vertinimo komisija: Vilniaus dailės akademijos grafikos katedros vedėjas, profesorius Albertas Gurskas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Tarptautinių ryšių su visuomene ir edukacijos skyriaus vedėjas Alfredas Jomantas, Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkas Vaclovas Krutinis, Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas Algimantas Masaitis, Lietuvos fotomenininkų sąjungos valdybos atsakingasis sekretorius Stanislovas Žvirgždas.
Komisijos pirmininkas – Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės generalinis direktorius Antanas Petrauskas pasisakė apie istoriškai svarbią mokytojo-metraštininko misiją siekiant aktyviau reikšti tautinę ir pilietinę poziciją.
Komisijos sekretorius, daugelio reikšmingų renginių sumanytojas, minėto departamento poskyrio vedėjas Alfonsas Kairys išsamiai apžvelgė renginio idėjos ir tikslo  kriterijus, numatė tolesnę panašių renginių tąsą.
Renginyje dalyvavo ir dovanomis bei nuoširdžiausiais palinkėjimais konkurso dalyvius parėmė: Artūras Melianas – Vilniaus apskrities viršininko administracijos viršininko pavaduotojas, Jonas Vasiliauskas – Vilniaus apskrities viršininko administracijos Socialinių reikalų, švietimo ir kultūros departamento direktorius,  Liuda Petrauskienė – Vilniaus apskrities  viršininko administracijos švietimo skyriaus vedėja.
Daugelis pasisakiusiųjų kaip vieną svarbiausių šio renginio tikslų įvardijo tikslą ugdyti pagarbą valstybinei kultūrai, daugiatautės kultūros dialogo skatinimą, mokytojo kūrybiškumo ugdymą.
Vertinimo komisija aptarė darbų meniškumą, temos atspindėjimo ir estetikos klausimus. Bene mažiausiai šiame renginyje buvo išsakyta kritikos, nes darbai buvo įdomūs ne tik tematine plėtote, bet ir technine išraiška, kūrybinės paieškos rezultatais.
Buvo įdomu išgirsti parodos-konkurso rezultatus. Pirmąją vietą užėmė Šalčininkų rajono Turgelių vidurinės mokyklos mokytojas Stanislovas Budraitis už fotografiją „Lino kelias“, antrąją – Ignalinos moksleivių namų mokytojas Mamertas Krapauskas už fotografiją „Rajono savanorių apskrities varžybose“, trečiąją – Visagino „Verdenės“ vidurinės mokyklos mokytoja Marytė Niparavičienė už fotografiją „Labanoro bažnyčia“.
Diplomai, gėlės ir piniginės premijos laukė ir dailės darbų autorių. Pirmąją vietą užėmė Ignalinos moksleivių namų mokytoja Nijolė Trinkūnienė visus sužavėjusiu piešiniais, „Ginučių vandens malūnas“ ir „Palūšės bažnyčia“. Antrasis buvo Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos mokytojas Vytautas Dailidka už piešinius „Pasaka. Raudona rožė“ ir „Pasaka. Atpildas“. Trečią vietą pelnė Švenčionių rajono Pabradės vidurinės mokyklos mokytoja Žana Semaško už piešinį „Žmonės, kuriantys gėrį“.
Skatinamaisiais prizais apdovanoti mokytojai: Romas Vorevičius, Irmantas Adomaitis (Kultūros ministerijos prizai).
Kultūros paveldo departamento dovanos skirtos Augenijui Kaspučiui, Jelenai Garliauskienei, Žanai Semaško, Nijolei Trinkūnienei ir Stanislovui Budraičiui.
Dailininkų sąjungos antroji knyga skirta Augenijui Kaspučiui.
Lietuvos fotomenininkų sąjungos albumas skirtas Žanai Semaško.
Specialius prizus skyrė Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus biblioteka. Prizais apdovanoti Audronė Krikščionienė, Violeta Goraninienė, Kristina Eidetienė.
Paroda pasieks daugelį Vilnijos krašto švietimo įstaigų, o meniškesni darbai bus  patalpinti ruošiamame išleisti „2008 m. Rytų Lietuvos mokytojo kalendoriuje“. Šį leidinį išleis Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos informacinis leidinys „Švietimo naujienos“.

Naujienos iš interneto