Pagrindinis puslapis Uncategorized Mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose – daugiau profesionalios pagalbos vaikams ir pedagogams

Mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose – daugiau profesionalios pagalbos vaikams ir pedagogams

Nuotr.-Artūras Žukas

Mokyklos sulaukė veiksmingos profesionalių specialistų pagalbos – parengti 25 krizių valdymo konsultantai, kurie profesionaliai vedė probleminių situacijų valdymo mokymus ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir savižudybių prevencijos mokymus mokyklose.  Mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, savivaldybių vaiko gerovės komisijų nariams taip pat surengti seminarai apie pozityvią tėvystę, seksualinius nusikaltimus prieš vaikus ir kt. Visa tai – ES lėšomis remiamo projekto „Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra, II etapas“, kurį iki 2015 m. vykdė Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, rezultatai.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktorė Irma Čižienė sako, kad tai vienintelis tokios srities projektas, taip plačiai aprėpęs ir mokyklų bendruomenes, ir psichologus, ir švietimo pagalbos specialistus, dirbančius mokyklų vaiko gerovės komisijose ar savivaldybių pedagoginėse psichologinėse tarnybose. Pvz., vien mokymuose apie savižudybių prevenciją dalyvavo 11,5 tūkst. dalyvių iš 500 mokyklų. O seminaruose apie probleminių situacijų valdymo mokymus ikimokyklinio ugdymo įstaigose dalyvavo per 2 tūkst. dalyvių.

Taip pat surengti ilgalaikiai tęstiniai mokymai psichologams apie rizikos grupės vaikų ir paauglių konsultavimą, kuriuose dalyvavo 60 pedagoginių psichologinių tarybų ir mokyklų psichologų. Šių mokymų programą parengė ir mokymus vedė aukštos kvalifikacijos psichologai psichoterapeutai.

Vykdant projektą surengti ne tiktai įvairūs mokymai, bet ir parengtos ir įsigytos naujos metodikos. Pvz., išleista 5–7 metų vaiko kalbos raidos vertinimo metodika „Urtės ir Motiejaus diena“. Psichologai, dirbantys su vaikais, jau turi naują ikimokyklinio amžiaus vaikų psichologinio įvertinimo metodiką, atnaujintą vaiko brandumo mokyklai įvertinimo metodiką ir kt.

Dėmesys buvo skirtas ir vadinamajai Z kartai – išleista studija apie vaiko mokymosi procesų esminius aspektus „Naujoji (Z) karta – prarastoji ar dar neatrastoji?“, rekomendacijos „Naujosios kartos ugdymo pedagoginiai ir psichologiniai aspektai“. Mokytojai galėjo dalyvauti seminaruose apie šiuolaikinės kartos vaiko mokymo strategijas.

Projektas „Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra, II etapas“ buvo finansuojamas Europos Socialinio fondo ir Lietuvos biudžeto lėšomis. Jo tikslai – didinti pagalbos mokiniui efektyvumą, tobulinant švietimo pagalbos specialistų – pedagogų, specialiųjų pedagogų, psichologų, logopedų, socialinių pedagogų ir kitų darbuotojų kvalifikaciją, sukurti mokiniui saugią aplinką, stiprinti vaiko raidos vertinimo metodinę bazę.

Daugiau informacijos apie projektą

http://www.sppc.lt/index.php?1412694095.

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius