Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam Mirė žinomas žurnalistas, kraštotyrininkas Vytautas Valentinas Česnulis (1936-2022)

Mirė žinomas žurnalistas, kraštotyrininkas Vytautas Valentinas Česnulis (1936-2022)

Mirė žinomas žurnalistas, kraštotyrininkas Vytautas Valentinas Česnulis (1936-2022)

Vytautas Valentinas Česnulis

www.lzs.lt

Vilniuje balandžio 26 dieną, eidamas 85-ius metus mirė geras mūsų kolega, žinomas žurnalistas, kraštotyrininkas Vytautas Valentinas Česnulis.

„Šį pasaulį išvydau 1936 m. vieno penktadienio pavakarę – vasario 14 d. dabartinio Varėnos rajono Moliadugnio kaime, anuomet Lenkijos okupuotos Pietryčių Lietuvos Vilniaus-Trakų apskrityje, beveik 200 metrų nuo Merkio upe ėjusios demarkacinės linijos. Tik gimimo metrikuose ir pase įrašyta kita gimimo diena – vasario 19-oji: krikštatėviai – pusbrolis ir pusseserė – 1936 m. vasario 23 d. Varėnos kunigui Mečislovui Pšemeneckui tokią dieną pasakė. Anuomet vien tautiškais vardais kunigai vaikelių nekrikštydavo, todėl ir man buvo duotas antras tikrosios gimimo dienos šventojo vardas,“ – rašė V. Česnulis.

1954 metais jis baigė Varėnos vidurinę mokyklą, 1959 metais – Vilniaus universite žurnalistiką.

1959-1962 metais buvo žurnalo „Komunistas“ vyresnysis literatūrinis darbuotojas, 1964-1968 metais – žurnalo „Mokslas ir gyvenimas“ skyriaus vedėjas, 1968 -1970 metais – laikraščio „ Gyvenimas – mokykla“ redaktorius. Vėliau, iki 2001 m. beveik trisdešimt metų dirbo Lietuvos radijo ir televizijos komitete. Buvo TV įvairių redakcijų redaktorius, profsąjungos komiteto pirmininkas, Techninio centro kadrų skyriaus viršininkas, radijo Informacijos red-jos redaktorius. 1972-74 vedė dvimetę ekonominės TV mokyklos žemdirbiams laidą, kuri buvo įvertinta Visasąjunginės liaudies ūkio pasiekimų parodos bronzos medaliu.

Nuo 2008 metų buvo laikraščio „Voruta“ bendradarbis. Pagrindinės rašinių temos temos – kultūra, mokslo ir bažnyčios istorija, kraštotyra. Daug dėmesio skyrė savo gimtajai Dzūkijai.

Išleido knygas „Iš Varėnos II parapijos ir Vilniaus arkivyskupijos istorijos“ (2006), „Senoji Perlojos bažnyčia“ (2006), „Moliadugnis ir jo apylinkės“ (2007, 2008), „Varėnos krašto šauliai 1919-1940″ (2008), „Perlojos bažnyčios“ (2008), „Poringė apie Mergežerio sodžių“ (2011), „Varėnai 150 metų“ (2012), „Kalesninkų parapijos atgimimas“ (2013), „Nutylę varpai“ (2015), „Kanauninkas Klemensas Maliukevičius“ (2016), „Tarp ežerų ir girių“ (2016), „Merkinės cerkvė“ (2019), „Kūrybos taku“ (2021). Buvo knygos „Senoji Varėna 600″ bendraautorius (2014).

LŽS narys nuo 1967. Pastaraisiais metais buvo aktyvus LŽS Senjorų klubo narys. Aktyviai bendradarbiavo ir LŽS internetinėje svetainėje, skelbė prisiminimus, dalijosi kraštotyriniais tyrimais ir atradimais.

Lietuvos žurnalistų šeima neteko talentingo ir darbštaus kolegos, aktyvaus kraštotyrininko, gero bičiulio.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems.

Atsisveikinti su kolega Vytautu Valentinu bus galima Laidojimo rūmuose (Olandų gatvėje) penktadienį nuo 15 val. Šeštadienį 15 val. bus vežamas į Vilniaus Karveliškių kapines.

 

Naujienos iš interneto