Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam MIRĖ MARTYNAS PETRAITIS, MAŽOSIOS LIETUVOS ŽMOGUS

MIRĖ MARTYNAS PETRAITIS, MAŽOSIOS LIETUVOS ŽMOGUS

Lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“ su liūdesiu praneša, kad2015 m. birželio 27 dieną Vilniuje po ilgos ligos eidamas 94-uosius metus mirė ilgametis Bendrijos narys Martynas Petraitis (Peteraitis), bankininkas, atsiminimų autorius.

            Martynas Petraitis gimė1921 m. Švento Martyno dieną  ir buvo pakrikštytas šiuo vardu. Prieškariu dirbo Šilutės, Klaipėdos bankuose, o po karo ir vėl Šilutėje bei Telšiuose. Skyrė laiko ne tik kasdienos darbams – vietos gyventojo suvokimu rašė ir „Dienoraštį“, kuriame atsispindėjo ir Klaipėdos krašto, Lietuvos istorijai1940 m. svarbūs faktai, Naumiesčio (vėliau Žemaičių Naumiestis, Šilutės r.) evangelikų liuteronų parapijos pamaldų įspūdžiai ir miestelio įvykiai. Duktė rašytoja Astrida Petraitytė dalį jų, pavadinimų „Dienoraštis:1940 m. svarbesnieji užrašinėjimai“, parengė ir išspausdino2003 m. rugsėjo 6–13 dienos „Šiaurės Atėnų“ laikraščio numeriuose, išsaugojant anuometinę šio krašto žmonių kalbą ir rašybą.

            M. Petraitis sukūrė šeimą su žymaus Klaipėdos krašto lietuvininkų visuomenės veikėjo Jono Aušros (1890–1960) dukra Rūta Mėta Aušraite (1927–2005). Šilutėje susilaukė dviejų vaikų – būsimų statybos inžinieriaus Viktoro (g.1951 m.) ir rašytojos Astridos (g.1952 m.). Su žmonele vaikus rūpestingai auklėjo tėvų ir senolių, klaipėdiškių tradicijų pagarboje – sūnus Viktoras1989 m. su kitais įkūrė Lietuvininkų bendriją „Mažoji Lietuva“ ir jai vadovavo iki 1999 metų, o duktė Astrida greta kitų knygų parašė ir Klaipėdos kraštui bei jos veikėjų atminimui skirtas „Šaktarpio metas“ (dvi dalys: 2005, 2006) ir „Minjotų Donkichotas: biografinė [Jono Aušros] apybraiža“ (2008).

            Velionio šypsena, nuoširdūs pokalbiai, gilūs ir kupini gyvenimo patirties samprotavimai pasilieka jį pažinojusiųjų atmintyje.

            Nuoširdi užuojauta velionio sūnui Viktorui, dukrai Astridai, vaikaičiams Linai, Mantui ir Eglei bei Pauliui, artimiesiems, bendražygiams ir priedeliams Klaipėdos krašte, Lietuvoje ir užsienyje.

            Velionio palaikai pašarvoti Klaipėdos liuteronų parapijos salėje Pylimo g. 2, laidotuvės –2015 m. birželio 29 d., pirmadienį, Lėbartų kapinėse prie Klaipėdos; pamaldos salėje13.00 val., išlydėjimas 14.00 val.

Lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“

            P.S. Martynas Petraitis. „Dienoraštis: 1940 m. svarbesnieji užrašinėjimai“// „Šiaurės Atėnai“. 2003 m. rugsėjo 6–13 d.: http://eia.libis.lt:8080/archyvas/viesas/20110131123100/http://www.culture.lt/satenai/?leid_id=668&kas=straipsnis&st_id=2088