Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam Mirė Lietuvos laisvės kovotojas Vytautas Bukauskas (1928-2020)

Mirė Lietuvos laisvės kovotojas Vytautas Bukauskas (1928-2020)

Mirė Lietuvos laisvės kovotojas Vytautas Bukauskas (1928-2020)

Vytautas Bukauskas (1928-2020) | Aidas.lt nuotr.

www.alkas.lt

Gegužės 23 d. mirė žinomas Lietuvos laisvės kovotojas, politinis kalinys ir tremtinys, buvęs Lietuvos politinių kalinių sąjungos (LPKS) Vilniaus skyriaus pirmininkas Vytautas Bukauskas.

Vytautas Bukauskas gimė 1928 m. Girkalnio vlsč. (Raseinių apsk.) valstiečių šeimoje. 1941 m. baigė Juodaičių pradinę mokyklą, 1943 m. įstojo į Raseinių gimnaziją. III kl., vėliau mokėsi Vilkijos, Kauno, Ariogalos gimnazijose. 1949 m. baigė Ariogalos gimnaziją, įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą Kaune, vėliau pavadintą Politechnikos institutu. 1950 m. vasarą buvo vienas iš vienuolikos buvusių abiturientų, įsteigusių Vilniaus ir Kauno studentų pogrindinę organizaciją „Vieningąją darbo sąjungą“ (VDS), skirtą priešintis rusų okupacijai. V. Bukauskas buvo išrinktas VDS valdybos nariu. VSD aktyviai veikė pogrindyje iki 1952 m., kol KGB pasiųsto išdaviko buvo išduota.

Vytautas Bukauskas | asmeninė nuotr.

Vytautas Bukauskas. Asmeninė nuotr.

1952 m., būdamas IV kurse, suimamas, teisiamas, ištremiamas į Vorkutos lagerius 1953 m. Iš lagerių paleistas 1956 m. rugpjūtyje. Grįžus tęsti studijų neleido, neakivaizdiniu būdu baigė Kalinino Politechnikos institutą, gaudamas inžinieriaus mechaniko diplomą.

1957 m. dirbo Panevėžio durpynuose. 1978 m. persikėlė į Vilnių, dirbo Durpynų statybos aikštelėse mechaniku, vėliau projektavimo biure iki 1991 m.

V. Bukauskas dalyvavo LPKS veikloje buvo LPKS tarybos ir prezidiumo narys, Vilniaus skyriaus pirmininkas. Daug pastangų įdėjo, kad 1994 m. išeitų atsiminimų knyga „Studentų byla“.

Laidotuvės vyks gegužės 25 d., pirmadienį, 14 val. Sudervės kapinėse Vilniuje.