Pagrindinis puslapis Sena Voruta Mirė kunigas jubiliatas Albertas Ulickas

Mirė kunigas jubiliatas Albertas Ulickas

A†A Kunigas jubiliatas Albertas Ulickas (1919 – 1945 – 2009)

2009 m. rugsėjo 2 d., sulaukęs 90-ties metų, mirė Palūšės buvęs klebonas, paskutiniu metu emeritas, kun. A. Ulickas.
Velionis buvo gimęs 1919 m. gegužės 4 d. Dvariškių kaime, Anciškių parapijoje, Kėdainių r., valstiečių šeimoje. Baigęs Ramygalos progimnazijos šešias klases, 1938 m. įstojo į Kauno Kunigų seminariją. 1942 m. baigęs I-ąjį teologijos kursą, arkivyskupo Mečislovo Reinio kvietimu atvyko į Vilniaus kunigų seminariją. 1944 m. birželio 6 d. įšventintas diakonu, o 1945 m. kovo 17 d. arkivyskupo Romualdo Jalbžykovskio įšventintas kunigu. Tuoj pat gavo paskyrimą į Tverečiaus parapiją vikaru – 1945 03 21;
1950 m. kovo 3 d. –  Ceikinių parapijos administratoriumi;
1950 08 14 – Ratnyčios parapijos vikaru;
1951 03 12 – Kabelių parapijos administratoriumi;
1951 09 18 – Burbiškio parapijos administratoriumi;
1951 11 06 – Rudnios parapijos administratoriumi;
1952  05 24 –  Burbiškio parapijos administratoriumi;
1957 08 01 – Rimšės parapijos administratoriumi ir Dūkšto dekanu;
1963 09 18 – Dūkšto parapijos klebonu ir dekanu;
1981 06 25 – Švenčionių parapijos klebonu ir dekanu;
1993 12 29 – Palūšės parapijos klebonu.
2008 05 23 – atleistas iš klebono pareigų ir paliktas Palūšėje kunigu emeritu
Velionis mėgo tvarką, švarą, grožį, labai daug tuo atžvilgiu nuveikė Palūšėje: pagal visas paminklotvarkos taisykles suremontavo bažnyčią, perdengė stogą, gražiai sutvarkė šventorių, kartu ir šalia esančias senąsias kapines.
 
Tegu ilsisi ramybėje.  
Vysk. Juozas Tunaitis, Generalvikaras

www.bernardinai.lt

Voruta. – 2009, rug. 19, nr. 18 (684), p. 16.