Pagrindinis puslapis Religija Katalikų kunigai Mirė kunigas jubil. Edvardas Kraujalis (1931–2012)

Mirė kunigas jubil. Edvardas Kraujalis (1931–2012)

2012 m. spalio 11 d. po sunkios ligos mirė kunigas jubil. Edvardas Kraujalis, iki šiol ėjęs Joniškio parapijos klebono pareigas Kaišiadorių vyskupijoje.

Kun. E. Kraujalis gimė 1931 m. rugpjūčio 13 d. Mylių kaime, Stirnių parapijoje, Molėtų rajone. 1951 m. baigęs Molėtų vidurinę mokyklą, įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1954–1957 m. atliko karinę prievolę tarybinėje armijoje. Vėliau tęsė studijas kunigų seminarijoje ir ją baigęs, 1958 m. kovo 23 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje buvo įšventintas kunigu Kaišiadorių vyskupijai.

Dirbo šiose parapijose: 1958–1959 – Marijampolės parapijos vikaras (Vilkaviškio vyskupijoje), 1959–1959 – Stakliškių parapijos vikaras, 1959–1962 – Semeliškių parapijos vikaras, 1962–1966 – Kalvių parapijos klebonas, 1966–1975 – Babriškių ir Akmens parapijų klebonas, 1975–1976 – Onuškio ir Vytautavos parapijų klebonas, 1976–1983 – Kiauklių parapijos klebonas, 1983–1996 – Butrimonių parapijos klebonas, 1996–2012 – Joniškio parapijos klebonas.

Kun. E. Kraujalis buvo pamaldus, nuoširdus, asketiškas kunigas, uoliai vykdęs pareigas jam patikėtose parapijose. Šių metų liepos mėnesį jis buvo paguldytas į ligoninę skrandžio operacijai, po kurios jo sveikata tik silpo. Rugsėjo mėnesį jis pasiprašė atleidžiamas iš klebono pareigų. Kaišiadorių vyskupas, atleidimo dekrete, nuoširdžiai padėkojo kunigui Edvardui už pasiaukojančiai atliktas pareigas šioje bei kitose Kaišiadorių vyskupijos parapijose – už gilų tikėjimo ir meilės liudijimą, ištikimybę Bažnyčiai ir aplankė esantį ligos patale.

Kun. E. Kraujalis pašarvotas Joniškio šv. apašt. Jokūbo parapijos bažnyčioje, kurioje spalio 14 d., 15 val. vyks laidotuvių pamaldos; bus laidojamas Stirnių – tėviškės parapijos bažnyčios šventoriuje.

Tesuteikia Viešpats ištikimam savo tarnui amžinybės džiaugsmą!

Kurijos kancleris

http://kaisiadorys.lcn.lt/

Voruta. – 2012, spal. 27, nr. 22 (760), p. 3.

Naujienos iš interneto