Mirė Juozas Vaina

Su liūdesiu pranešame, kad 2011 m. balandžio 1 d., eidamas 95-uosius metus, mirė mokytojas, visuomenininkas Juozas Vaina.

Juozas Vaina baigė Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją. Studijavo Vilniaus universitete (matematikos-gamtos fakultete), vėliau – Gdansko politechnikos institute (architektūros fakultete). Pokario metais mokytojavo Suvalkuose. Nuo 1953 m. kartu su žmona Elena dėstė ir VIII lietuviškai klasei. 1956 m. persikėlė į Punske kuriamą lietuvišką gimnaziją. Čia jis mokinius mokė įvairių dalykų – fizikos, chemijos, biologijos, matematikos, vokiečių kalbos, geografijos, astronomijos, rankų darbų. 1956–1960 m., dirbdamas mokykloje, vadovavo dar Punsko lietuvių kultūros namams, tvarkė Lietuvių visuomeninės kultūros draugijos (LVKD) Centro valdybos raštinę. Būdamas pensininkas įsteigė etnografinį muziejų, kuriam eksponatus rinko daug metų, važinėdamas po visus aplinkinius kaimus. Etnografinių knygų autorius, ilgametis „Aušros“ bendradarbis. Aktyvus saviveiklininkas – chorų ir kaimo kapelos „Klumpė“ dalyvis, klojimo spektaklių režisierius.

Už veiklą ir nuopelnus buvo apdovanotas Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu, Jono Basanavičiaus premija, Polonia restituta (Lenkijos atgimimo) kryžiumi, Ordino „Už nuopelnus Lenkijai“ Aukso kryžiumi ir kitais apdovanojimais.

Velionis buvo pašarvotas Punsko laidojimo namuose. Į amžinojo poilsio vietą Jį išlydėjome sekmadienį, balandžio 3 d.

http://punskas.pl/?p=451

Voruta. – 2011, bal. 23, nr. 8 (722), p. 12.