Pagrindinis puslapis Sena Voruta Mirė hazanas Josifas Firkovičius

Mirė hazanas Josifas Firkovičius

2009 kovo 11, eidamas 84-uosius metus, po ilgos ir sunkios ligos mirė karaimų bendruomenės pirmininkas, hazanas Josifas Firkovičius.

Josifas Firkovičius, gimęs 1925 m. gruodžio 12 d. Trakuose, daugel metų dirbo Vilniaus „Vilmos“ gamykloje vyr. technologu, o nuo 2000 m. pasirinko dvasininko kelią. Tarnystę dievui ir žmonėms jis tartum perėmė iš savo tėvo, ilgamečio Trakų karaimų ullu hazano ir poeto Simomo Firkovičiaus. Ir dirbdamas gamykloje, ir vadovaudamas karaimų bendruomenei jis pasireiškė kaip iškili asmenybė, sąžiningas, pareigingas ir dėmesingas žmogus.
Jo darbai ir žodžiai, jo išmintis ir diplomatiniai sugebėjimai amžinai liks žmonių atmintyje ir širdyse. Tebūnie jam lengva Trakų žemelė.
Skaudžia netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame artimuosius ir liūdime kartu su jais.

Velionis pašarvotas Trakuose, karaimų mokyklos salėje (Karaimų g. 28). Karstas išnešamas 2009 m. kovo 13 d. 15 val.

Naujienos iš interneto