Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam Mirė Endrius Kristupas Jankus

Mirė Endrius Kristupas Jankus

2014 m. liepos 23 d. Australijoje mirė Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus vaikaitis, Endrius Jankus. Su jo išėjimu amžinybėn baigėsi vyriškoji šios giminės linija.

Endrius Jankus gimė Martyno Jankaus sūnaus Martyno šeimoje 1929 m. birželio 7 d. Drevernoje. Čia jis baigė pradinę mokyklą. Iš trijų atžalų Endrius buvo jauniausias, tad ir jo gyvenimas Lietuvoje buvo pats trumpiausias. Jis vienintelis šeimos atstovas, kuris gimė ne Bitėnuose. Tačiau Endriaus  vaikystė iki pat atsisveikinimo su tėvyne antrojo pasaulinio karo metais tampriai susijusi su Bitėnais ir Rambynu.  1939 m. hitlerininkams atplėšus Klaipėdos kraštą  nuo Lietuvos, šeima grįžo į Bitėnus, kur būdami visi drauge galvojo būsiant ramiau. Tačiau ramybės nebuvo ir šeima išvyko į Jurbarką. Jurbarke gyventa trumpai. 1940 m. rudenį tėvą atleido iš darbo ir šeima vėl bandė grįžti į Bitėnus, nes juos pasiekė žinia, kad yra tremiamųjų į Sibirą sąrašuose. Bet į Bitėnus jie jau niekada negrįžo.  Gavę leidimą išvykti, iš  Smalininkų buvo nuvežti į Tilžę. Iš ten traukinys pajudėjo į Vakarus. 1940-ųjų  metų Kalėdos Jurbarke buvo paskutinės, kai visa šeima sėdėjo prie bendro stalo. Nuo tada prasidėjo kiekvieno iš jų skirtingas gyvenimo ir išgyvenimo kelias.

1946 m. Endrius Jankus Vokietijoje baigė lietuvių pabėgėlių gimnaziją, o 1947 m. išvyko į Australiją.  Aštuoniolikmetis Endrius Jankus į Australiją atvyko pirmuoju imigrantų laivu, kurį rėmė Australijos vyriausybė. Endriui Jankui ir kitiems jauniems perkeltųjų asmenų stovyklų gyventojams buvo pasiūlyta vykti į Australiją. Po 6 savaičių kelionės imigrantų laivą pasitiko ministras Calwell savo kalboje pabrėždamas, kad Australijai reikia jaunų darbščių žmonių ir visos patirtos kančios tegul nueina į praeitį. Australija pažada būti draugiška kiekvienam ir nuo šiol jie gyvens pilnavertį gyvenimą. Endrius Pertho  technikos institute  (School of Mines) įgijo kalnakasybos inžinieriaus diplomą. Dirbo įvairiose kompanijose. Vėliau įsteigė savo firmą Eksplosives Engineering Pty. Ltd. Vykdė projektus ir užsienio šalyse, Amerikoje, Kanadoje. Gyveno prie Hobarto (Tasmanija), šalia vandenyno.

Su žmona Rosemary išaugino tris vaikus, dukras – Lindą, Maryanne ir sūnų  Martiną,  kuris mirė 2008 metais. Endrius Jankus yra sakęs: „Vaikams neskiepijau meilės Lietuvai, nenorėjau, kad ir jiems, kaip man visą gyvenimą geltų širdį dėl prarastos tėvynės“. O pats Endrius Jankus visada buvo kartu su Lietuva, sekė įvykius, džiaugėsi Lietuvos valstybės atkūrimu. Buvo atkaklus ir ryžtingas. Iki pat 1988 m. ieškojo savo brolio Jurgio žūties vietos ir aplinkybių.  Aktyviai dalyvavo Australijos lietuvių veikloje, buvo jūrų skautas. Rašė istorinius ir poleminius straipsnius į Australijos ir Amerikos laikraščius. Finansiškai rėmė leidinius apie Mažąją Lietuvą. Endrius Jankus buvo Mažosios Lietuvos Fondo mecenatas, senelio Martyno Jankaus idėjų propaguotojas. 1993 m. su seserimi Ieva  dalyvavo Martyno Jankaus palaikų perlaidojimo iškilmėse Bitėnuose. Paskutinį kartą Tėvynę aplankė 1998 m. , bet nepaliovė kartojęs, „gimtinė visada manyje“.

2014 m. liepos 29 d., 10 val. 30 min. Endriaus Jankaus palaikai buvo kremuoti. Urna su Endriaus Jankaus pelenais bus palaidota Bitėnų – Šilėnų kapinėse, kur Endrius  amžiams susijungs su savo artimaisiais.

 

Giedrė Skipitienė, Bitėnai, Pagėgių sav.