Pagrindinis puslapis Sena Voruta Minimos Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio įkūrimo 60-osios metinės

Minimos Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio įkūrimo 60-osios metinės

Vasario 14–15 d. bus minimos Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) įkūrimo 60-osios metinės.
Vasario 14 d., šeštadienį, Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovėje vyks iškilmingas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos deklaracijos priėmimo 60-ųjų metinių minėjimas „Gimusi partizanų štabo bunkeryje…“.
Renginyje planuojama dalyvaus Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus, Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas, krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė, Lietuvos  kariuomenės vadas generolas leitenantas Valdas Tutkus, Seimo nariai, Krašto apsaugos ministerijos ir kariuomenės vadovybės atstovai, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro, Vilniaus miesto savivaldybės, visuomeninių organizacijų atstovai, kiti svečiai.
Prieš iškilmingą minėjimą renginio dalyviai ir svečiai dalyvaus šv. mišiose Šv. Ignoto bažnyčioje, kur bus aukojamos mišios už Lietuvos laisvės kovų dalyvius. Vėliau Vilniaus karininkų ramovės Didžiojoje salėje bus surengtas iškilmingas minėjimas. Jo metu tylos minute bus pagerbti žuvusieji už laisvę, išnešamos gėlės prie paminklo sovietų okupacijos aukoms atminti Gedimo prospekte ir prie Tautos didvyrių – XX a. Lietuvos partizanų, laisvės kovotojų, rezistentų – kenotafo, simbolinio kapo, Rasų kapinėse.  
Minėjimo metu į susirinkusius kreipsis renginio garbės svečiai Lietuvos Respublikos Prezidentas V. Adamkus, krašto apsaugos ministrė R. Juknevičienė ir kariuomenės vadas gen. ltn. V. Tutkus. Vėliau pranešimą skaitys Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas dr. Arvydas Anušauskas.
Vasario 15 d., sekmadienį, LLKS įkūrimo 60-ųjų metinių minėjimo renginiai vyks Radviliškio rajone, kur 1949 m. vasario 2-22 dienomis vyko visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavimas ir buvo pasirašyta 1949 m. vasario 16 d. deklaracija. Renginiuose planuoja dalyvauti Seimo nariai, krašto apsaugos ministrė R. Juknevičienė, Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. V. Tutkus, Radviliškio miesto ir rajono, įvairių visuomeninių organizacijų atstovai, kiti svečiai.
Vasario 15 d. minėjimas prasidės šv. mišiomis Radviliškio bažnyčioje malda už Lietuvos partizanus. Vėliau renginio dalyviai susirinks LLKS įkūrimo sodyboje Minaičių kaime. Čia Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kariai atliks  pergalės salves, tylos minute bus pagerbtas žuvusiųjų atminimas, padėti gėlių vainikai Baisiogalos kapinėse.
Vėliau renginio dalyviai ir svečiai vyks į Šeduvą, kur prie Laisvės paminklo bus padedamos gėlės, prisimenamos istorinės akimirkos. Vėliau Radviliškio kultūros rūmuose vyks iškilmingas minėjimas. Jo metu kalbas sakys krašto apsaugos ministrė R. Juknevičienė, kariuomenės vadas gen. ltn. V. Tutkus, Seimo narė, 1949 m. LKKS Tarybos deklaracijos signataro generolo Adolfo Ramanausko-Vanago duktė Auksė Ramanauskaitė-Skokauskienė, pranešimą skaitys Seimo narė Dalia Kuodytė. Renginį užbaigs koncertas „Laisvės dainos“.
***
Lietuva ginklu priešintis sovietinei okupacijai pradėjo 1944 m. ir ši kova tęsėsi iki 1953 m., kai buvo sunaikintos organizuotos Lietuvos partizanų struktūros. Pirmieji partizanų būriai pradėjo kurtis 1944 m. vasaros pabaigoje, vėliau jie ėmė burtis į didesnius organizacinius vienetus: formavosi rinktinės, apygardos, sritys. Buvo siekiama suvienyti okupuotoje Lietuvoje veikusias karines teritorines partizanų struktūras, įsteigti organizaciją, kuri politinėmis ir karinėmis priemonėmis kovotų už šalies išsilavinimą,  sudaryti bendrą politinę ir karinę ginkluotojo pasipriešinimo vadovybę.
1949 m. vasario 2–22 d. Minaičių kaime (Radviliškio r.) buvo sušauktas visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavimas. Vasario 2–10 d. vyko pasitarimai. Vasario 10 d. Šiaulių apskrityje (dabar – Radviliškio r.) Minaičių k. Stanislovo Mikniaus sodyboje įrengtame Prisikėlimo apygardos vado Leonardo Grigonio-Užpalio bunkeryje prasidėjo darbas. Jau pirmame posėdyje buvo nutarta Lietuvos ginkluotojo pasipriešinimo organizaciją pavadinti Lietuvos laisvės kovos sąjūdžiu (LLKS). Kituose posėdžiuose buvo sudaryta LLKS vadovybė, svarstoma sąjūdžio politinė programa, ginkluoto pasipriešinimo programa, taktika, sąjūdžio politinė, ideologinė, organizacinė ir kita veikla, LLKS statutas, partizanų uniformos, pareigų ir laipsnių ženklai, kt.
Tačiau svarbiausia buvo tuomet parengtas dokumentas – 1949 m. vasario 16 d. LLKS Tarybos posėdyje priimta deklaracija, kurią pasirašė aštuoni posėdžio dalyviai: LLKS Tarybos prezidiumo pirmininkas, Vakarų Lietuvos partizanų srities vadas Jonas Žemaitis-Vytautas ir LLKS Tarybos nariai – Tauro apygardos vadas Aleksandras Grybinas-Faustas, Vakarų Lietuvos partizanų srities štabo viršininkas Vytautas Gužas-Kardas, LLKS Visuomeninės dalies viršininkas Juozas Šibaila-Merainis, Prisikėlimo apygardos štabo viršininkas Bronius Liesys-Naktis, Prisikėlimo apygardos vadas Leonardas Grigonis-Užpalis, Pietų Lietuvos partizanų srities vadas A. Ramanauskas-Vanagas ir LLKS Tarybos prezidiumo sekretorius Petras Bartkus-Žadgaila.
Deklaracija kartu su kitais Lietuvos partizanų vadų suvažiavime priimtais dokumentais sudarė teisinį ir politinį Lietuvos ginkluotojo pasipriešinimo pagrindą, suteikė laisvės kovoms naują pobūdį, įteisino LLKS kaip visuotinio organizuoto ginkluotojo pasipriešinimo sovietinei okupacijai organizaciją, o jos Tarybą – kaip vienintelę teisėtą valdžią okupuotos Lietuvos teritorijoje.
Lietuvos Respublikos Seimas, įvertindamas LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos reikšmę Lietuvos valstybės tęstinumui, 1999 m. sausio 12 d. priėmė Lietuvos Respublikos įstatymą dėl Lietuvos laisvės kovo sąjūdžio Tarybos 1949 m vasario 16 d. deklaracijos, kuris nustatė šio dokumento statusą Lietuvos Respublikos teisės sistemoje, pripažino kaip Lietuvos valstybės tęstinumui reikšmingą teisės aktą.
LLKS Tarybos deklaracijos priėmimo 60-ųjų metinių iškilmingo minėjimas ,,Gimusi partizanų štabo bunkeryje…“
Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovė
(Pamėnkalnio g. 13, Vilnius) Vasario 14 d.

11.30 val. šv. mišios už žuvusiuosius, šviesaus atminimo ir gyvuosius Lietuvos laisvės kovų dalyvius Vilniaus šv. Ignoto bažnyčioje.
12.55 val. Lietuvos Respublikos Prezidento atvykimas į Vilniaus įgulos karininkų ramovę
13 val. Iškilmingo minėjimo pradžia Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės Didžiojoje salėje.
13.15 val. Garbės svečių sveikinimo žodžiai.
13.45 val. Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko dr. Arvydo Anušausko pranešimas „Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracija –  ginkluoto pasipriešinimo sovietinei okupacijai programa“.
14 val. Jungtinio Kauno veterinarijos akademijos folkloro ansamblio „Kupolė“ (vad. Antanas Bernatonis) ir Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblio „Vilnelė“ (vad. Laima Purlienė) koncertas „Vai lėkite, dainos, iš vargo nupintos…“
LLKS įkūrimo 60-mečio renginiai Radviliškio r. Vasario 15 d.
10 val. šv. mišios Radviliškio bažnyčioje, malda už Lietuvos partizanus
12 val. salvės Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio įkūrimo sodyboje Minaičių kaime (Radviliškio r.).
13.30 val. istorinės laiko akimirkos prie Laisvės paminklo Šeduvoje. 
15 val. iškilmingas minėjimas ir šventinis koncertas „Laisvės dainos“ Radviliškio kultūros rūmuose.  
17.30 val. Juozo Saboliaus ir Eugenijaus Ignatavičiaus dokumentinio filmo „Stirna“ (2005 m.) demonstravimas Radviliškio kultūros rūmuose.