Pagrindinis puslapis Sena Voruta Mes grįžtam į Europą

Mes grįžtam į Europą

Lietuvos istorijos laikraščio „Vorutos“ interviu su Arvydu Jauzaičiu

„Voruta“: Keliai į Lietuvos nepriklausomybę?

Arvydas Juozaitis: Ir jus šitą norite „Vorutoje“ spausdinti?

Taip, taip… Jūsų nuomonė, samprotavimai.

Aš pritariu Petro Vaitiekūno kalbai.

Ir aš pritariu.

Politinis aktas ir po to žingsnis po žingsnio. Dauguma mūsų pasiekimų pradedami politiniais žingsniais, o po to įsijungia ekonomika ir socialinis gyvenimas. Petras Vaitiekūnas kviečia likti nuosekliems šitai politikai… Ir nesupriešinti. Dabar vyksta supriešinimas: viena grupė sako skelbkim, kita – palaukim. O pasirodo, problemą galima saliamoniškai išspręsti. Algimanto Vaitiekūnas yra teisus, čia yra objektyvus.

Kaip jus priimate Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovo Gurecko siūlymus?

Įdomūs pasiūlymai, įdomi idėja. Manau, šie siūlymai daugiau atspindi Lietuvos diplomatijos užsienyje poziciją. Galvoju, kad čia pono Lozoraičio, Lietuvos atstovo Vašingtono ir prie šv. Sosto nuomonė, nes jisai ką tik tai pasakė “Amerikos balso” radijo bangomis. 1938 matų konstituciją nors labai trumpam patvirtinti, o vėliau įvesti daugiau demokratinių elementų, pademonstruojant pasauliui Lietuvos valstybės tęstinumą. Tai teisybė…

Lietuvoje tokių siūlymų neteko išgirsti. Yra tik atskirų veikėjų mintys…

Matot, politika yra kolektyvinis darbas. Turi labai atidžiai klausyti ką sako kolegos ir netgi priešininkai. Čia savo asmenine iniciatyva be žmonių palaikymo, be politikų palaikymo nieko nepadarysi. Šitas klausimas yra pats svarbiausias ir individualūs išradimai nėra produktyvūs, reikia žiūrėti. Įdėjos praktiškai gimsta visur: Gurecko ir Vaitiekūno kalbos pačios reikšmingiausios sprendžiant šį klausimą.

Vis dėl to dabar norint kalbėti toliau apie Lietuvos nepriklausomybės reikalus kaip čia atrodytų išrinkto naujo parlamento veikla.

Aš manau, kad dabar jis yra tiek užprogramuotas paskelbt nepriklausomybę, kad greičiausiai jis tą ir darys, gal tuo ir pradės.

Ar gali būti kitokie variantai? Ar kitaip negali būt?

Ko gero negali.

Norėjau sugrįžt prie labai rimtos sferos kaip spauda. Aš manau, kad jūs esat naujosios Lietuvos spaudos įkūrėjas? „Sąjūdžio žinios“ turima omeny, ar nekyla jums noras pradėti leisti savo leidinį?
„Šiaurės Atėnus“. Jūs girdėjot apie šitą laikraštį?

Girdėjau „Šiaurės Atėnus“, tačiau tik tiek…

Šiandien „Literatūroje ir mene“ yra paskelbtas anonsas, t. y. atspausdintas pavadinimas, jau yra vinjetė ir jūs galėtumėt susipažinti. Labai trumpa ideologija, bet yra kondensuota: pirmame numeryje spausdiname „Šiaurės Atėnų“ manifestą. Dirbam trise" Saulius Šaltenis, seimo narys ir Saulius Stoma sajūdietis iš Literatūros ir meno. Jo sumanymas buvo leisti laikraštį, o po to mes prisijungėme. Atėjo metas dvasinės kondensacijos, atsparumo ir dvasinių kriterijų paieškos. Manome, kad „Šiaurės Atėnai“ ir bus ta vieta, kur mes bandysime atsparumą.

Tai bus privatus laikraštis?

Mes įkūrėm bendriją, esam juridinis asmuo, turime banke sąskaitą.

Tai čia, galima sakyti, pirmoji Lietuvoje privati bendrija?

Kultūrinė, leidybinė bendrija. Mums gimti padėjo rašytojų sąjunga, nes jinai registravo mūsų įstatus, bet dabar mes padarėm taip, kad santykiai su rašytojų sąjunga yra nustatomi sutartimis. Jiems reikės atiduoti tam tikrą mokestį, mūsų neapmokestins valstybė.

Kam bus skirtas arba kam atstovaus Jūsų laikraštis?

Manifeste yra parašytos idėjos, ir apskritai mes manom, kad idėjos atstovauja dabar Lietuvai. Dabar tokia situacija kada mes grįžtame į Europą, žiūrime ne į žmones, ne į partijas, o idėjas, kurios mus veda. Mūsų idėjos ir yra demokratinės, pilietinės laisvės. Pavyzdžiui, toks dalykas dabar Lietuvoje gal nelabai priimtas: gyvenimo tikslą pasirenka žmogus, o ne valstybė, nes žmogus pasirenka tikslą kurti valstybę. Pagrindinis dalykas, kad parodytume gerą toną ir kad būtų stiprus atsparas bulvarinei spaudai.

Kokia kalba bus leidžiamas? „Šiaurės Atėnai“ – lietuvių, kol kas tik lietuvių. Mes gal darysime angliškus daidžestus, bet tik po kurio laiko.

Jis bus prenumeruojamas ir laisvai parduodamas?

Turime 50 tūkstančių tiražų. Galvojame gal nuo pusmečio mums pasiseks gauti prenumeratą.

Ar Lietuvoje egzistuoja bulvarinė spauda?

Žinoma.

Gal galėtumėt pavardinti?

„Respublika yra bulvarinės spaudos pavyzdys“.

Taigi, laimingo sugrįžimo į Europą…

Kalbėjosi Juozas Vercinkevičius

Vilnius, 1990 m. vasario 3 d.