Pagrindinis puslapis Istorija Medininkai tęsiasi

Medininkai tęsiasi

Susirenkame čia bent kartą per metus pasidalyti skausmu ir mintimis. Mintimis apie tai, kas įvyko ir ko dar neįvyko. Mintimis apie viltį, kad teisingumas ateis. Tačiau to nepakanka. Viltį reikia puoselėti, bet reikia ir veiksmų. Tegu visi, kurie turi atlikti pareigą, atlieka ją, kaip atliko anie pareigūnai. Jie atidavė savo gyvybes, o mes nenorime net komplikacijų. Ir tai tęsiasi labai ilgai. Įvykiai mūsų Europoje po Medininkų žudynių kartojasi tuo pačiu stiliumi. Ne tik žudymo stiliumi, bet ir nusikaltimo dangstymo, slapstymo, nusikaltėlių prieglaudos stiliumi. Atrodo, nesunku būtų peržvelgti ir suvokti, kad visa tai tęsiasi. Ir ne šiaip sau tęsiasi, bet auga. Palyginkime, kas įvyko čia, palyginkime, kas įvyko užpuolant Gruziją, kas įvyko Smolenske ir kas dabar Donbase prie kažkokios Lugandos, neva valstybės, kurią pagal komandą bando skelbti agentai ir infiltruoti samdiniai.

Požiūris į nusikaltimą, į aukas patvirtina, kur yra šaknys, kur yra kaltė. Mūsų požiūris taip pat ne be priekaištų, ir mums tenka dalis kaltės, kad teisingumas ligi šiol neįvykdytas. Teisingumo siekis kelia abejonių, ar tai tikras siekis, ar tik jo imitacija. Jeigu ne Prezidentės iniciatyva ir pastangos, ši byla jau būtų buvusi uždaryta sulaukus galų gale senaties termino. Kuo iš anksto džiaugėsi teisingumo vykdytojai. Jiems ši pareiga buvo nemaloni, jie norėjo jos nusikratyti, ir tai buvo matoma. Dabar nusikratyti negalima, bet galima skandinti ir skandinti ir skandinti.

Palyginant kai kuriuos mano primintus įvykius – štai Smolenskas, ir iš karto naikinami pėdsakai, galimi įkalčiai. Panieka aukoms, elgesio panieka aukoms, kaip dabar prie Donecko. Panieka nekaltiems žuvusiems, panieka vyriausybėms ir valstybėms, kurios nedrįsta pasakyti tvirto žodžio žudikams ir jų priedangai. Visi žino, kas numušė tą lėktuvą. Aiškinasi, jeigu aiškinasi, kuris komandyras davė įsakymą, bet visi žino, kuris komandyras davė tuos ginklus, kad jie būtų naudojami. Kol užmušinėjo ukrainiečius, mažai kam skaudėjo. Dabar gavo ir kiti europiečiai. Truputį kebliau. Mano atminty ir Sausio 13-oji, ir Amerikos prezidento reagavimas gavus žinią, kad tankas suvažinėjo mergaitę. O, čia tai jau blogai. Kam blogai? Mergaitei? – Blogai dideliems vadams, nes jiems jau reikės ko nors imtis.

Dabar numuštas europietiškas tarptautinis keleivinis lėktuvas sudaro didesnių problemų. Reikia ko nors imtis. Kokių nebe vien kosmetinių sankcijų, kad būtų imituojama, jog „mes reagavome“. Ir tai daugybė pastangų nuleisti stabdžiais.

Štai kodėl nurimti, nutilti dėl Medininkų negalima.

Iš kalbos minėjime, Vytautas Landsbergis LRT laidoje „Lietuvos diena“, 2014-07-31