Pagrindinis puslapis Sena Voruta Mažosios (Prūsų) Lietuvos enciklopedinio žinyno rengimas lietuvių ir kitomis kalbomis

Mažosios (Prūsų) Lietuvos enciklopedinio žinyno rengimas lietuvių ir kitomis kalbomis

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centre viešėjo Austrijoje gyvenantis antropologas prof. Manfredas Kleinas.
 
Jis talkino rengiant Mažosios Lietuvos enciklopediją (MLE) – buvo III ir IV tomų (2006–2009) redakcinės kolegijos narys, dabar maloniai sutiko bendradarbiauti rengiant naują projektą – vienatomį Mažosios (Prūsų) Lietuvos enciklopedinį žinyną (MLEŽ) lietuvių, anglų, vokiečių ir rusų kalbomis.
 
Leidinys rengiamas kartu su Klaipėdos universitetu ir Mažosios Lietuvos fondu (MLF, JAV-Kanada). MLF jau skyrė lėšų trims redaktoriams šių metų antrajam pusmečiui, kitais metais tikimės paramos iš Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo, taip pat Kultūros, Užsienio reikalų ministerijų, Klaipėdos krašto savivaldybių, kai kurių įmonių ir organizacijų.
 
Lietuviškasis leidinio tekstas turėtų būti parengtas per 2011–2012 metus. Prof. M. Kleinas sutiko MLEŽ išversti į vokiečių kalbą, tartis su kuria nors Vokietijos leidykla dėl vokiškojo varianto išleidimo ir platinimo.
 
 
Nuotraukose:
 
1. MLE rengimo grupė su svečiu. Pirmojoje eilėje iš kairės: redaktorė Virginija Budrikienė, vyresnieji moksliniai redaktoriai MLE vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja Danutė Valentukevičienė ir dr. Algirdas Matulevičius; antrojoje eilėje iš kairės: prof. Manfredas Kleinas, redaktorius Sigitas Tutlys ir MLE grupės vedėjas Vytautas Kaltenis (Arvydo Vaitulionio nuotr.)
2. Klaipėda, Locų bokštas, 1933 (Viktoro Raševskio rinkinio)
3. Pamario žvejo šeima, XIX amžiaus pabaiga (Iš Mažosios Lietuvos enciklopedijos archyvo Viktoro Raševskio rinkinio)