Pagrindinis puslapis Sena Voruta Mažinant išlaidas pertvarkoma Prezidento kanceliarija, griežtinama lėšų naudojimo tvarka

Mažinant išlaidas pertvarkoma Prezidento kanceliarija, griežtinama lėšų naudojimo tvarka

Penktadienis, 2009 m. rugsėjo 18 d. (Vilnius)

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės potvarkiu baigta Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos (toliau – Kanceliarija) struktūros pertvarka. Mažinant Prezidento kanceliarijos išlaidas ir ieškant rezervų taupymui taip pat sugriežtinta tarnybinio transporto, telefonų, komandiruočių ir reprezentacinių lėšų naudojimo tvarka.
 
Prezidentės nurodymu, įvertinus Kanceliarijai pavestas funkcijas ir bendrą darbuotojų skaičių bei racionaliai paskirsčius veiklos sritis, nuspręsta nuo rugsėjo 21 dienos sumažinti ir struktūrinių padalinių, ir darbuotojų skaičių. 2009 m. sausio 1 d. Kanceliarijoje pagal didžiausią leistiną pareigybių skaičių buvo patvirtintos 184 pareigybės. Po reorganizacijos šis skaičius bus mažinamas 28 pareigybėmis. Kanceliarijoje nebeliks kanclerio pavaduotojo pareigybės, Bendrųjų reikalų departamento, Informacijos ir ryšių su visuomene poskyrio, Rezidencijos administratoriaus tarnybos ir Valstybės apdovanojimų skyriaus.
 
Kai kurių funkcijų vykdymui sustiprinti, nedidinant pareigybių skaičiaus, pertvarkomi 4 skyriai. Finansų skyrius pertvarkomas į Finansų ir apskaitos skyrių, Priimamasis – į Asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrių, Informacijos ir technologijų skyrius reorganizuotas į Komunikacijos skyrių, kuris sudarytas iš trijų poskyrių: Informacijos technologijų, Renginių koordinavimo bei Vertimų ir redagavimo poskyrio. Teisės ir personalo skyrius pertvarkytas į atskirus Personalo ir Teisės skyrius.
 
Kanceliarijos patalpų ir teritorijos priežiūra rūpinsis vietoj Rezidencijos administratoriaus ir Rūmų administratoriaus tarnybų įkurtas Bendrųjų reikalų skyrius. Peržiūrėjus patalpų ir teritorijos plotų normas, nuspręsta sumažinti valytojų ir kiemsargių bei kitas ūkines funkcijas atliekančių darbuotojų skaičių. Iš viso naikinamos 7 pareigybės.
 
Siekiant išvengti piktnaudžiavimų, Prezidentės nurodymu, griežtinama tarnybinio transporto, telefonų bei komandiruotėms ir reprezentacijai skirtų lėšų naudojimo tvarka. Tarnybinis transportas gali būti naudojamas tik tarnybos reikalais. Tarnybiniai automobiliai negali būti naudojami Kanceliarijos darbuotojų kelionėms į darbą arba iš jo. Pakeitus transporto naudojimo ir aptarnavimo tvarką, nuspręsta sumažinti Transporto skyriaus darbuotojų skaičių. Šiame skyriuje mažinamas vairuotojų skaičius, naikinamos šaltkalvio ir dažytojo pareigybės. Iš viso naikinamos 9 pareigybės. Taip pat atsisakoma 12 lengvųjų automobilių.
 
Griežtinama ir naudojimosi tarnybiniais telefonais tvarka: beveik 30 proc. mažinamas pokalbių limitas mobiliaisiais telefonais, įvedami limitai ir fiksuoto ryšio telefonų naudojimui. Taip pat mažinamos pašto išlaidos, pasirenkant kitus dokumentų perdavimo būdus bei nustatomas limitas kanceliarinėms prekėms.
 
Prezidentės nurodymu, mažinamos lėšos ir reprezentacinėms išlaidoms bei komandiruotėms. Lyginat su praeitais metais reprezentacijai skiriamų lėšų suma kitąmet mažinama beveik penkis kartus – nuo 2478 tūkts. Lt iki 557 tūktančių litų. Beveik 4 kartus mažinama komandiruotėms ir kelionėms skiriamų lėšų suma.
 
Kanceliarijos pertvarka ir sugriežtinta išlaidų tvarka leis sutaupyti apie 3 milijonus litų.

Nuotraukoje: Vilniaus Prezidentūra – LR prezidento rezidencija ir darbo vieta, esanti Vilniaus senamiestyje, šalia universiteto

Naujienos iš interneto