Marijampolėje pagerbti gimnazistai, kurie domisi Lietuvos istorija

Marijampolėje pagerbti gimnazistai, kurie domisi Lietuvos istorija

Marijampolės gimnazija

2022 m. birželio 21 d. Marijampolės marijonų gimnazijoje vyko Juozo Giedraičio vardo Lietuvos moksleivių fondo vykdomojo komiteto pirmininko Jono Vainiaus inicijuotas renginys, kurio metu dešimčiai gimnazistų buvo įteiktos Juozo Giedraičio vardo fondo stipendijos.

Renginyje dalyvavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus vyresnioji patarėja muziejinei veiklai Ramunė Driaučiūnaitė ir muziejaus Lankytojų aptarnavimo ir ekspozicijų priežiūros skyriaus vedėja Gintarė Marija Vapšienė.

Renginio dalyviai

Šio fondo tikslas – remti pilietinį ir katalikišką švietimą, skiriant lėšų Lietuvoje gyvenančių moksleivių mokymuisi katalikiškose mokyklose ir gimnazijose. Marijampolės marijonų gimnazijos moksleiviai dalyvavo šio fondo inicijuotame projekte – rašė rašinius, skirtus monsinjoro Kazimiero Vasiliausko 100-osioms gimimo metinėms atminti ir „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ 50-mečio sukakčiai paminėti. Gimnazistams:Viliui Tiškevičiui, Gustei Maliauskaitei, Radvilei Nedzinskaitei, Justinai Dulinskaitei, Kotrynai Endziulytei, Demilei Grybauskaitei, Paulinai Jablonskytei, Enrikai Barkauskaitei, Ievai Žukaitytei ir Mildai Stralkutei buvo įteiktos Juozo Giedraičio fondo stipendijos.

LGGRTC darbuotoja R.Driaučiūnaitė ir kunigas M.Martinaitis MIC

Pažymėjimus stipendijų laimėtojams įteikė kunigas M. Martinaitis MIC ir LGGRTC darbuotoja R. Driaučiūnaitė.

Iškilmės prasidėjo Lietuvos Respublikos ir Jungtinių Amerikos Valstijų vėliavų įnešimu. Sugiedotas Lietuvos Respublikos himnas ir Marijonų gimnazijos himnas. Renginio dalyvius maldoje užtarė gimnazijos kapelionas kunigas Mindaugas Martinaitis MIC. Juozo Giedraičio vardo Lietuvos moksleivių fondo vykdomojo komiteto pirmininkas J. Vainius pristatė fondo pirmininko Juozo Giedraičio biografiją, perskaitė J. Giedraičio vardo Lietuvos moksleivių fondo stipendijų skirstymo komiteto nutarimą dėl stipendijų skyrimo Marijampolės marijonų gimnazijos moksleiviams.

Marijampolės gimnazija

Visi susidomėję klausėsi pranešimo „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ – tiesos ir tikėjimo pergalė“, kurį renginio dalyviams skaitė LGGRTC atstovė R.Driaučiūnaitė.

Renginio pabaigoje nuskambėjo gimnazijos moksleivių atliekamos dainos.

LGGRTC darbuotoja R.Driaučiūnaitė

Marijampolės marijonų gimnazijos mokytojos Rimos Dragūnevičienės nuotraukos