Pagrindinis puslapis Europa Lietuva - Ukraina Maldos ir pasninko akcija Lietuvoje už taiką Ukrainoje ir visame pasaulyje

Maldos ir pasninko akcija Lietuvoje už taiką Ukrainoje ir visame pasaulyje

Kovo 7 d., penktadienį, Kaune vyks maldos ir budėjimo vakaras už taiką Ukrainoje ir visame pasaulyje. Kvietime dalyvauti maldos ir pasninko akcijoje Nacionalinė egzorcistų asociacija paragino nelikti abejingais šiuo taip svarbiu Europai ir pasauliui momentu. „Suremkime pečius maldoje ir prašykime laikų ir amžinybės Viešpatį pasigailėti Ukrainoje gyvenančių žmonių, taip pat apsaugoti pasaulį nuo bet kokios agresijos ir karo“, rašoma kvietime.

Maldos ir budėjimo vakaras įvyks Kaune, šv. Jurgio (pranciškonų) bažnyčioje. Vakaro programoje: Vakarinė liturginė valanda su broliais pranciškonais 17.30 val., Šv. Mišios 18.00 val., Kryžiaus kelias 18.45 val., ir Švč. Sakramento adoracija.

„Būkime vienybėje su besimeldžiančiais Ukrainoje broliais ir seserimis!“, paragino Nacionalinė egzorcistų asociacija. Negalintys atvykti kviečiami melstis ten, kur bus; visi raginami paaukoti taikos intencija savo pasninką ir kitas Gavėnios atgailas. (Vatikano radijas)

Nuotr. – www.vievioparapija.eu