Pagrindinis puslapis Uncategorized Maironio metams – dvi naujos knygos

Maironio metams – dvi naujos knygos

Šie metai, minint Maironio 150-ąją gimimo sukaktį, paskelbti Maironio metais. Ilgą laiką lietuviai stebėjosi, kodėl niekur neįmanoma rasti populiariojo dainiaus knygų, tačiau jau dabar jų galima ieškoti knygynuose. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla siūlo dvi knygas – Maironio lyrikos knygą „Graži tu mano“ ir Aldonos Ruseckaitės biografinį romaną apie Maironį „Šešėlis JMM. Maironio gyvenimo meniniai biografiniai etiudai“.

Maironis (tikr. Jonas Mačiulis, 1862–1932), iškiliausias XIX a. pabaigos – XX a. pradžios lietuvių poetas, neblėstančio populiarumo dainius, neišsitenka vien literatūros rėmuose. Kartu jis yra pirmojo Lietuvos atgimimo simbolis, įaugęs į žmonių sąmonę. Neatsitiktinai knygoje „Graži tu mano“ pasirinkta spausdinti tuos kūrinius, kuriuos skaitytojai vienareikšmiai tapatina su Maironiu – tai paskiausioji „Pavasario balsų“ versija ir žymioji poema „Jaunoji Lietuva“. Šią „Pavasario balsų“ versiją 1927 m. sudarė pats Maironis, ir ji laikoma išsamiausia autoriui prižiūrint išleista versija. Nuo pirmojo rinkinio leidimo 1895 m. iki penktojo 1927 m. eilėraščių skaičius išaugo nuo 45 iki 131. Knygoje „Graži tu mano“ – visi šie eilėraščiai ir būtent tokia tvarka, kokia sudėjo pats poetas. Knyga išleista serijoje „Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius“.

Nors Maironio kūryba lietuviams puikia pažįstama, ir dažnai net nebežinome, ar tai Maironio, ar liaudies kūrybos tekstai (tiek jie „įaugę“ į kraują), apie patį kūrėją plačiajai visuomenei žinoma labai mažai. Ar žinojome, kad Maironis buvo ne tik puikus poetas ir kunigas, bet ir aistringas sodininkas, ūkiškas ir išradingas Seminarijos rektorius, gabus matematikas ir inžinierius, santūrus ir uždaras žmogus, tačiau mėgęs pobūvius ir linksmą kompaniją, daugybę savo eilėraščių paskyręs ir dedikavęs konkrečioms moterims, savo mūzoms, dėl sklindančių apkalbų ir gandų netapęs vyskupu, nuolat kritikuojamas ir puolamas ne tik kaip pasenęs, „atgyvenęs“ kūrėjas, bet ir kaip kunigas, per daug laiko praleidžiantis ponių apsuptyje ir galbūt ne visai taip, kaip derėtų kunigui… Apie visa tai ir dar daugiau pasakoja Aldonos Ruseckaitės knyga „Šešėlis JMM. Maironio gyvenimo meniniai biografiniai etiudai“. Biografinis romanas, vaizduojantis Maironio gyvenimo paskutinį dešimtmetį, atksleidžia poeto, kunigo charakterį, asmenybę, atkuriama jo gyvenimo kasdienybė ir išskirtiniai įvykiai, viešai išsakytos ir likusios niekur nepublikuotos mintys. Knyga paremta tikrais faktais, poeto rankraščiais, laiškais, kitais dokumentais.

Knygos autorė, Aldona Ruseckaitė, yra filologė, nuo 1976 m. dirba Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune. Išleido penkias poezijos ir keturias prozos knygas, parengė keletą muziejinių archyvinių leidinių. Pasak autorės, rašant šį kūrinį peržiūrėta viskas, kas yra išlikę apie Maironį tiek jo vardo muziejuje, tiek ir kitose Lietuvos archyvinėse institucijose, kas rašyta to meto spaudoje. Tad pati medžiaga padiktavo ir šios knygos turinį – konkretų, dokumentinį, faktografinį. Planuotasis meilės romanas „išskrido į dausas“, tačiau neišgalvotų siužetų knyga tikrai nustebins ne vieną skaitytoją.

www.bernardinai.lt

28-asis Maironio „Pavasario balsų“ leidimas su kompaktine plokštele:

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-08-28-28-asis-maironio-pavasario-balsu-leidimas-su-kompaktine-plokstele/87228