Pagrindinis puslapis Europa Seinų - Punsko kraštas LR švietimo ir mokslo ministras D. Pavalkis Seinų ir Punsko krašte

LR švietimo ir mokslo ministras D. Pavalkis Seinų ir Punsko krašte

2013 m. Kovo 11-ąją Seinų ir Punsko krašte viešėjo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis. Jis aplankė Lietuvos savanorių kapus Berznyke, o vėliau Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklą. Vidugirių mokykloje ministras susitiko su Vidugirių, Pristavonių ir Navinykų mokyklų bendruomenėmis.

Vidudienį svečias dalyvavo Kovo 11-osios mitinge prie Lietuvos Nepriklausomybės paminklo Kampuočiuose, išklausė Punsko, Seinų, Navinykų, Pristavonių ir Vidugirių mokyklų mokinių koncerto.

Po pietų Punsko Kovo 11-osios licėjuje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras susitiko su Lenkijos lietuvių mokyklų, organizacijų ir įstaigų vadovais, domėjosi lietuviškų mokyklų problemomis.

Mūsų vaizdo reportaže kalba Navinykų mokyklos direktorė Nastutė Sidarienė, Vidugirių mokyklos direktorė Onutė Samulevičienė, Pristavonių mokyklos direktorė Onutė Grėbliūnienė, Lenkijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas Jonas Vydra, Lenkijos lietuvių draugijos pirmininkas, Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos direktorius Algirdas Vaicekauskas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis, tėvų atstovas Valentas Krakauskas iš Raistinių.

sb, punskas.pl

Vaizdo įrašas: http://punskas.pl/?p=31217

www.punskas.pl