Pagrindinis puslapis Sena Voruta LR pilietybės suteikimas išimties tvarka Katherinai Copely pažeistų Konstituciją

LR pilietybės suteikimas išimties tvarka Katherinai Copely pažeistų Konstituciją

2009 m.  lapkričio 6 d. (Vilnius)

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymu, Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 30 d. bei 2006 m. lapkričio 13 d. nutarimais, kurie taip pat turi įstatymo galią, atsižvelgdama į Pilietybės reikalų komisijos siūlymą ir įvertinusi visas aplinkybes bei pateiktus dokumentus, Prezidentė Dalia Grybauskaitė nusprendė Jungtinių Amerikos Valstijų pilietei Katherinai Leigh Copely išimties tvarka nesuteikti Lietuvos Respublikos pilietybės.

Ar Katherina Leigh Copely atitinka Pilietybės įstatyme nustatytus reikalavimus, Pilietybės reikalų komisija svarstė du kartus – 2009 m. kovo 26 ir 2009 m. spalio 22 dieną. Abu kartus Komisija priėmė neigiamus sprendimus ir patarė Respublikos Prezidentui išimties tvarka LR pilietybės Katherinai Leigh Copely nesuteikti.

Pagal Pilietybės įstatymo 16 straipsnį, LR pilietybė išimties tvarka gali būti suteikiama užsienio valstybių piliečiams, kurie turi neginčijamų nuopelnų Lietuvos valstybei, yra integravęsi į Lietuvos visuomenę ir su Lietuva yra susiję nuolatiniais faktiniais ryšiais. Šie reikalavimai taikomi ir sportininkams.

Konstitucinis Teismas 2003 m. gruodžio 30 d. nutarime konstatavo, kad nuopelnais valstybei laikytina užsienio piliečio veikla, kuria asmuo ypač reikšmingai prisideda prie Lietuvos valstybingumo, galios ir autoriteto stiprinimo tarptautinėje bendruomenėje. Nuopelnai turi būti tokie ir taip pagrįsti, kad dėl jų nekiltų jokių abejonių.

Pilietybės įstatymo nuostata, leidusi Lietuvos Respublikos pilietybę išimties tvarka suteikti asmenims, kai tai sietina tik su viešuoju interesu ar tik su Lietuvos Respublikos vardo garsinimu atstovaujant Lietuvai, 2006 m. lapkričio 13 d. Konstitucinio Teismo nutarimu pripažinta prieštaraujančia Konstitucijai.

Prezidentės teigimu, Lietuvos Respublikos pilietybė yra labai svarbi konstitucinė vertybė, nustatanti nuolatinį teisinį asmens ir valstybės ryšį. Konstitucija nustato, kad Lietuvos Respublikos pilietybė turi būti teikiama laikantis Konstitucijos ir įstatymų numatytų reikalavimų. Respublikos Prezidentė yra saistoma minėtų teisės aktų, todėl, spręsdama Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo išimties tvarka klausimus, negali jų pažeisti ir suteikti Lietuvos Respublikos pilietybę išimties tvarka tiems asmenims, kurie neatitinka įstatymo reikalavimų.

LR pilietybės suteikimas išimties tvarka asmenims, neatitinkantiems nors vieno iš įstatyme numatyto reikalavimo, pažeistų ne tik Pilietybės įstatymą, bet ir Konstitucijos 84 straipsnio 21 punktą, kuris nustato, kad Prezidentas LR pilietybę teikia įstatymo nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos: LR Prezidentės patarėja Indrė Pukanasytė, tel.: 8-52664126; 869842212

www.lrp.lt

Tomo Urbelionio (BFL) nuotr.

Nuotraukoje: K. L. Copely, gimusi JAV, yra triskart Lietuvos šokių ant ledo čempionė