Pagrindinis puslapis Lietuva LPKTS veiklos apimtis nemažina

LPKTS veiklos apimtis nemažina

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) XXI  rinkiminis – ataskaitinis suvažiavimas įvyko kovo 29 d. Kaune Girstučio  kultūros ir sporto centre.  Suvažiavimo delegatus, kuriems arčiausiai iki gilaus skausmo pažįstami LR prezidentės  Dalios Grybauskaitės žodžiai, paviešinti šių metų jos metiniame pranešime: „Tikėjimas Lietuva – visų mūsų stiprybė, išbandyta lageriais, tremtimis, okupacijomis, blokadomis ir sunkmečiais“, vieningam darbui Lietuvos labui kvietė juos čia pat perskaitytas prezidentės sveikinimas suvažiavimo dalyviams. Ne visai paprastoje šių dienų politinės situacijos aplinkoje, suvažiavimas privalėjo numatyti tolimesnės savo veiklos kryptys: įtvirtinant istorinės praeities atminimą, stiprinti valstybės pamatus patriotizmo jausmais, susitelkti ir vieningai  atremti mums primetamas visuomenę skaldančius planus  bei kėslus. Apie tai išsamiai suvažiavime pasisakė savo ataskaitiniame pranešime LPKTS pirmininkas dr. Povilas Jakučionis. Ši visuomeninė organizacija nesenai paminėjo savo veiklos 25-iį metų sukaktį. Nežiūrint į tai. kad daugelis šioje organizacijoje esamų per 40.000 narių, patyrusių sovietines represijas skonį, yra sulaukę garbaus amžiaus, atliekami darbai yra ženklus. Naujais atminimo ženklais pažymimos pokario ginkluoto pasipriešinimo vietovės, įamžinamas šiose kovose žuvusiųjų atminimas.  Buvo paminėta ir sunkiai paaiškinama Alytaus miesto savivaldybės pozicija, kliudant iniciatyvai pastatyti šiame mieste paminklą buvusiam ginkluoto pasipriešinimo Dainavos apygardos vadui A. Ramanauskui – Vanagui (1918-1957), kuriuo būtų įamžintas ir šios kovinės apygardos kovotojų atminimas. Kaip ne kartą, buvo priminta, gėdingas visai tautai yra vilkinamas  Vilniaus mieste Lukiškės aikštės sutvarkymas, sukuriant kovų už Lietuvos laisvę memorialą.  Vystoma muziejinė veikla, nors jai trūksta savivaldybių ir valstybės dėmesio. Pirmininkas savo pranešime minėjo sąjungos leidybinės veiklos svarbą, jų tarpe leidžiamo laikraščio „Tremtinys“ , kuriame skelbiami ne tik kasdieninės aktualijos. Daugelis jų straipsnių turi vertingą išliekamą istorinę vertę. Ragino sparčiau įvesti į skaitmeninį formatą šio laikraščio archyvą. Kasmetiniai buvusių politinių kalinių ir tremtinių susitikimai Ariogaloje Dubysos slėnyje tampa ir jaunimo traukos objektu. Pastarieji vis aktyviau dalyvauja kasmet lankant buvusias pokaryje partizanų buvusias kovų vietoves. Pirmininkas pasigedo aktyvios sąjungoje kai kurių skyrių aktyvios veiklos, kurių iš viso yra 53. Suvažiavime, aktyviai pasisakę,  antrino pirmininko raginimams, mažėjant vidiniams resursams, ieškoti naujų jėgų jaunimo tarpe. Buvo paminėta ir LPKTS reikšminga data: sukako 10 metų, kai ši sąjunga 2004 metais, turėdama politinės partijos statusą, susijungė su Tėvynės Sąjungos partija. Pagal nustatytą tvarką dalis LPKTS narių perėjo į TS sudėtį, o kita dalis paliko įkurtoje visuomeninėje LPKTS sudėtyje. Įvykus tokiai pertvarkai, laimėjo abi pusės: visuomeninės organizacijos veikla sustiprėjo, bendraujant su TS sudėtyje įkurta Politinių kalinių, tremtinių frakcija (PKTF). LR Seime atstovauja eilė buvusių tremtinių, jų tarpe visuomenei gerai pažįstami prof. A Dumčius, prof. V. M. Čigriejienė, V. V. Margevičienė ir kiti.
Suvažiavime buvo įteikti LPKTS valdybos nutarimu skirti apdovanojimai – pirmo laipsnio žymenys „Už nuopelnus Lietuvai“ : Europos Parlamento narei Radvilei Morkūnaitei – Mikulėniei ir LR Seimo kancleriui Jonui Mileriui.  Pastarajam šie metai įdomiai reikšmingi. Mūsų visuomenė nesenai paminėjo 1949 metų tremties 65 metų sukaktį, tais metais J. Mileris gimė tremtyje ir mini savo 65 metų jubiliejų, su kuo ir papildomai buvo pasveikintas. Jubiliatas į tremtį išvyko mamos isčiose, jau pripažintas liaudies priešu.
Suvažiavimas priėmė politinius pareiškimus: „Dėl Rusijos Federacijos agresijos prieš Ukrainą“ ir „Dėl pasirengimo LR Prezidento ir Europos Parlamento  rinkimams“.
LPKTS pirmininku išrinktas dr. Gvidas Rutkauskas.
Vytautas Guliokas, Kaunas.