Pagrindinis puslapis Europa Lietuva - Lenkija LLKS suvažiavimo pareiškimas

LLKS suvažiavimo pareiškimas

 

J. E. Daliai Grybauskaitei –

 

Lietuvos Respublikos Prezidentei.

 

S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius.

 

Gerb. Loretai Graužinienei

 

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei.

 

Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius.

 

Gerb. Algirdui Butkevičiui

 

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui.

 

Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius.

 

 

 

 

PAREIŠKIMAS

 

Dėl lietuviškos abėcėlės ir nelietuviškų rašmenų

 

 

2014-04-06

 

 

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio visuotinis suvažiavimas, įvykęs 2014-04-06

 

Kauno įgulos karininkų ramovėje, vienbalsiai nutarė kreiptis į Jus šiuo pareiškimu:

 

LR Seimo nariai Irena Šiaulienė ir Gediminas Kirkilas sugalvoję, kad asmenvardžių rašymas dokumentuose lietuviškais rašmenimis pažeidžia žmogaus teises, įregistravo Seime Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektą, kuriame siūloma leisti vardus ir pavardes rašyti nelietuviškais rašmenimis su svetimomis raidėmis, kurių lietuviškoje abėcėlėje nėra. Tai reikštų mūsų jau nusistovėjusios ir laiko patikrintos abėcėlės ardymą, suverineteto pažeidimą. Jau 1999 metais Konstitucinio Teismo buvo išaiškinta, kad vardas ir pavardė piliečio pase turi būti rašomi valstybine kalba, o įrašas nelietuviškais rašmenimis galimas tik kitų paso įrašų skyriuje. Vadinasi, iš naujo to klausimo kelti nederėtų. Mūsų Konstitucija aiškiai nusako – asmenvardžiai visuose dokumentuose yra rašomi valstybine kalba. Taip yra ir kitose šalyse – oficialiuose dokumentuose naudojama valstybinė kalba. Todėl keista, kad minėti Seimo nariai bei dabartinės Vyriausybės teisingumo ministras, pataikaudamas tomaševskininkų užmačioms, kurių apetitas vis didėja, kursto pažeisti Lietuvos Konstitucijos nuostatą. Tokį pažeidimą, kaip priedangą, norima išgauti ir iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos.

 

Asmenvardžių rašymas valstybine kalba nepažeidžia žmogaus teisės į vardą ir pavardę – ne lietuvių tautybės piliečių vardas ir pavardė rašomi pagal tarimą – pagal asmens gimtosios kalbos skambesį.

 

Tomaševskininkų noras, kad Lietuvos piliečių – Lietuvos lenkų pavardės būtų rašomos lenkiškomis raidėmis, Lietuvos vietovardžių bei gatvių pavadinimai būtų rašomi ne valstybine kalba – turėtų būti nepriimtinas, nes tuo siekiama nešvarių autonominių tikslų, tolesnio tam tikros dalies lietuvių polonizacijos, Valstybės pamatų griovimo.

 

Lietuviško raidyno tarša svetimybėmis, kaip ir vietovardžių bei gatvių pavadinimų rašymas ne valstybine kalba, būtų tik pradžia tolimesnių nuolaidžiavimų virtinės, vedančios į savo valstybingumo bei teritorinio vientisumo praradimą.

 

Įgalioti Suvažiavimo pirmininkai:

 

 

Dim. mjr. Vytautas Balsys

 

 

Dim. vyr. ltn. Zigmas Tamakauskas