Pagrindinis puslapis Tėviškės aušra Lituanistinių mokyklų mokytojai tęsia mokymus, kaip dirbti pagal Lituanistinio švietimo integruotą programą

Lituanistinių mokyklų mokytojai tęsia mokymus, kaip dirbti pagal Lituanistinio švietimo integruotą programą

Lituanistinių mokyklų mokytojai tęsia mokymus, kaip dirbti pagal Lituanistinio švietimo integruotą programą

Lenkijos lietuvių mokyklos mokiniai. Nuotraukos autor. Artūras Žukas

www.voruta.lt

Spalio 22-23 dienomis lituanistinių mokyklų mokytojai iš viso pasaulio renkasi jau į antrąjį Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus lietuvių namų organizuojamų mokymų ciklą, kaip dirbti su Lituanistinio švietimo integruotos programos interaktyviomis mokymo priemonėmis.

217 mokytojų iš 116 lituanistinių mokyklų turi galimybę dalyvauti mokymuose ir gauti jų įrašus. Dar daugiau, jau 252, gali naudotis interakyviomis mokymo preimonėmis „Moodle“ aplinkoje. Pagal Lituanistinio švietimo integruotą programą mažieji 2-7 metų užsienio lietuviukai mokosi lituanistinėse mokyklose Europos, Šiaurės ir Pietų Amerikos, Australijos, Azijos kraštuose.

Mokymų metu lituanistinių mokyklų mokytojai tiesiogiai iš mokymo priemonių rengėjų išgirs Lituanistinio švietimo programos apžvalgą, „Moodle“ pristatymą. Jie bus supažindinti su lietuvių kalbos mokymosi ištekliais ir literatūra; giliuoju lietuvių kalbos kaip užsienio kalbos mokymusi, temų, gramatikos eiliškumo svarba; mokymosi metodais ir jų taikymu pamokoje. Ypač svarbu, kad mokytojai bus kviečiami kolegoms pristatyti savo sukurtus pamokų scenarijus, kurie bus kaupiami programos „Gerosios patirties skrynioje“. Lektoriai esamuoju laiku vykdys tiesiogines (on-line) konsultacijas.

Nuotolinio mokymo priemonės sukurtos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšomis, bendradarbiaujant su Vilniaus lietuvių namais, Pasaulio lietuvių bendruomenės Švietimo komisija, kraštų švietimo tarybų pirmininkais bei lituanistinio švietimo mokytojais. Priemonės skirtos dirbti pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą Lituanistinio švietimo integruotą programą, apimančią lietuvių kalbos ir Lietuvos istorijos, geografijos, pilietinio ugdymo turinį įvairioms amžiaus grupėms ir skirtingiems lietuvių kalbos mokėjimo lygiams.