Pagrindinis puslapis Religija Katalikų Bažnyčia Lietuvos ypatingasis archyvas parengė virtualią parodą, skirtą Laisvės premijos laureatams

Lietuvos ypatingasis archyvas parengė virtualią parodą, skirtą Laisvės premijos laureatams

Lietuvos ypatingasis archyvas parengė virtualią parodą, skirtą Laisvės premijos laureatams

Rašomoji mašinėlė, kuria buvo spausdinama „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“, valstybės saugumo komiteto (KGB) rasta atliekant kratą pas Nijolę Feliciją Sadūnaitę

www.voruta.lt

Lietuvos ypatingasis archyvas parengė virtualią parodą, kurioje eksponuojami Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) dokumentai ir nuotraukos apie leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ leidybą ir bendradarbius, taip pat Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugomos nuotraukos.

2021 m. Laisvės premija skirta leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ bendradarbiams ‒ Telšių vyskupui emeritui Jonui Algimantui Borutai bei Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos seserims  Bernadetai Mališkaitei ir Elenai Šuliauskaitei.

1972 m. kovo 19 d. pradėta leisti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“, nepaisant intensyvaus sovietų saugumo persekiojimo, nepertraukiamai buvo leidžiama iki 1989 m. Per 17 metų išleistas 81 numeris, paskelbta informacija apie daugiau kaip 5 tūkst. tikinčiųjų teisių varžymo, kitų žmogaus teisių pažeidimų, politinių represijų faktų.

Parodos kuratorius – Lietuvos ypatingojo archyvo VRM dokumentų skyriaus vedėjas Povilas Girdenis.

Su paroda galima susipažinti Lietuvos ypatingojo archyvo interneto svetainėje arba archyvo paskyroje „Facebook“ socialiniame tinkle  https://www.facebook.com/lietuvosypatingasisarchyvas/.

Lietuvos ypatingojo archyvo informacija ir nuotr.