Pagrindinis puslapis Pasaulis Tremtis Lietuvos ypatingasis archyvas parengė ir išleido DVD plokštelę „Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio dokumentų rinkinys“

Lietuvos ypatingasis archyvas parengė ir išleido DVD plokštelę „Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio dokumentų rinkinys“

Lietuvos ypatingasis archyvas parengė ir išleido DVD plokštelę „Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio dokumentų rinkinys“, skirtą LLKS tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos 65-osioms ir Laisv
ės kovų 75-osioms metinėms paminėti.

Dokumentų rinkinys išleistas įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos finansuojamą projektą „Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio skaitmenintų dokumentų rinkinio sudarymas ir sklaida“.

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio dokumentų rinkinį sudaro pratarmė lietuvių ir anglų kalbomis, apžvalga „Lietuvos laisvės kovos“ ir jos santrauka anglų kalba, dokumentų sąrašas lietuvių ir anglų kalbomis, dokumentų skaitmeninti vaizdai. Dokumentų rinkinyje pateikta 270 rašytinių ir vaizdo dokumentų. Jie suskirstyti į tris grupes. Pirmojoje yra LLKS ir kitų ginkluoto pasipriešinimo struktūrų dokumentai.

Antrojoje – Laisvės kovas slopinusių okupacinio režimo politinių ir represinių struktūrų – Lietuvos komunistų partijos, Lietuvos SSR NKVD-MVD, Lietuvos SSR NKGB-MGB-KGB skaitmeninti autentiški dokumentai ir originalių dokumentų mikrofilmuotos kopijos. Trečiojoje – skaitmeninti Lietuvos Respublikos institucijų dokumentai, įvertinę LLKS tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos reikšmę.

Dokumentų rinkinys skirtas bendrojo lavinimo mokyklų, neformaliojo vaikų ir jaunimo ugdymo įstaigų, trečiojo amžiaus universitetų, aukštųjų mokyklų moksleiviams, studentams, mokytojams ir dėstytojams, muziejams, viešosioms bibliotekoms, kitoms pilietinio ir tautinio ugdymo bei kultūrinės edukacijos programas ir iniciatyvas įgyvendinančioms institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms.

Lietuvos ypatingojo archyvo informacija