Pagrindinis puslapis Europa Seinų - Punsko kraštas Lietuvos švietimo ministro vizitas

Lietuvos švietimo ministro vizitas

2011 m. rugsėjo 27 d., antradienį, Punsko ir Seinų krašte lankysis Lietuvos Respublikos švietimo ministras Gintaras Steponavičius.

Jis padės gėlių prie lietuvių savanorių kapų Berznyko kapinėse, susitiks su Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos bendruomene.

Apie 10.30 val. Lietuvos Respublikos konsulate ministras susitiks su LR konsulu Seinuose Liudviku Milašiumi, Seinų apskrities vadovais bei lietuviškų organizacijų atstovais.

Važiuodamas į Punską, Lietuvos švietimo ministras, aplankys Navinykų, Pristavonių ir Vidugirių mokyklas.

Apie 14.00 val. vyks susitikimas su Punsko Dariaus ir Girėno mokyklos ir Gimnazijos bei Kovo 11-osios lietuvių licėjaus bendruomenėmis.

Po to numatytas pokalbis su Lenkijos lietuvių švietimo įstaigų vadovais.

www.punskas.pl

********************** 

Vizito programa (Lenkijos laiku):

9.00-9.20 val. – lankysis Berznyko kapinėse, padės gėles ant lietuvių karių savanorių kapų

9.30-10.30 val. – susitiks su Seinų lietuvių „Žiburio“ bendruomene

10.30–11.30 val. – susitiks Konsulate su LR konsulu Liudviku Milašiumi bei lietuvių mokyklų steigėjais: Seinų apskrities vadovu Ryszard Grzybowski, Punsko valsčiaus viršaičiu Vytautu Liškausku, Vysk. Antano Baranausko fondo vadovais Petru Maksimavičium, Danute Valukonyte.

Susitikime taip pat dalyvaus Lenkijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė Irena Gasperavičiūtė, Lenkijos lietuvių draugijos pirmininkas Algirdas Vaicekauskas

12.00-12.40 val. – Navinykų mokykloje susitiks su Navinykų, Pristavonių ir Vidugirių mokyklų bendruomenėmis

14-15 val. – lankysis Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinėje mokykloje ir gimnazijoje bei Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjuje bei susitiks su šių mokyklų bendruomenėmis

15 val. – susitiks su lietuvių organizacijų bei švietimo įstaigų vadovais

Rugsėjo 28 d. ministras G. Seponavičius dalyvaus Balstogėje vyksiančiuose debatuose akademinio mobilumo tarp ES ir Rytų kaiminystės šalių klausimais.

Į renginį susirinkę ministrai, Europos Komisijos, Europos doktorantų ir jaunųjų tyrėjų asociacijos EURODOC atstovai diskutuos, kaip paskatinti Rytų kaiminystės šalis kuo aktyviau dalyvauti ES akademinio mobilumo programose.