Pagrindinis puslapis Lietuva Lietuvos švietimo ir kultūros atstovų kreipimasis dėl antivalstybinės Lietuvos lenkų rinkimų akcijos veiklos sutramdymo

Lietuvos švietimo ir kultūros atstovų kreipimasis dėl antivalstybinės Lietuvos lenkų rinkimų akcijos veiklos sutramdymo

J. E. LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei

LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui

LR Krašto apsaugos ministrui Juozui Olekui

LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkui Artūrui Paulauskui

 

Mes, žemiau pasirašę Lietuvos Respublikos piliečiai, matydami nevaržomai besitęsiančią antivalstybinę ardomąją ir Lietuvoje valstybę žeminančią Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) veiklą, pareiškiame:

 

–         šiurkščiai pažeidus Lietuvos Respublikos Seimo Rinkimų įstatymą ir LLRA neteisėtai tapus parlamentine partija bei šalį valdančios partijų koalicijos dalyve, Lietuvos valstybei ir valdžiai vis keliami nauji tautinę ir pilietinę nesantaiką kurstantys provokaciniai reikalavimai peržengė bet kokias ribas ir negali būti toliau ignoruojami;

–         pastaruoju metu LLRA partijos narių daromi vieši veiksmai bei pasisakymai paniekino už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę 1991 m. sausio mėnesį kovojusiųjų ir žuvusių žmonių atminimą;

–         Pietryčių Lietuvos rajonuose LLRA skatinama ir palaikoma vietovardžių ir gatvių pavadinimų rašybą reglamentuojančių teismo sprendimų, įstatymų bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatų ignoravimo praktika pamina ir tarptautiniu mastu diskredituoja Lietuvos, kaip teisinės ir demokratinės valstybės, statusą;

–         LLRA atstovai Seime ir Europos Parlamente nuolatos meluoja apie teisinę padėtį Lietuvoje, teigdami, jog „persekiojama už kalbėjimą gimtąja kalba“, kartodami kaltinimus „diskriminacija“, „tarptautinės teisės pažeidimais“ ir kitais veiksmais, kurių negali pagrįsti ir nepagrindžia konkrečiais galiojančios Lietuvos ar tarptautinės teisės pažeidimais, tuo prieš tarptautinę bendruomenę niekindami Lietuvos kaip demokratinės valstybės vardą;

–         LLRA atstovai per savo vadovaujamų savivaldybių valdomas įstaigas privaloma tvarka iš Pietryčių Lietuvos savivaldybių gyventojų renka pinigus LLRA proteguojamų savivaldos pareigūnų piktybiškais ir neteisėtais veiksmais (Konstitucijai prieštaraujančių dvikalbių gatvių pavadinimų nenukabinimu nuo savivaldybės teritorijoje esančių pastatų) gautoms baudoms apmokėti;

–         Įteisinus LLRA reikalavimus neribotam laikui atidėti suvienodintą lietuvių kalbos valstybinį egzaminą visų šalies mokyklų abiturientams valstybinę kalbą gerai mokantys šalies moksleiviai tapo diskriminuojamais ne tik stojant į aukštesnės pakopos lavinimo įstaigas, bet ir šalies darbo rinkoje.

 

Būdami įsitikinę, kad LLRA kurstoma tautinė nesantaika kenkia geriems dvišaliams Lietuvos ir Lenkijos valstybių santykiams, bei tuo, kad nei Lietuvos piliečiai, nei Lietuvos vyriausybė neturi būti paversti antivalstybinių LLRA užgaidų įkaitais, o lenkų tautybės Lietuvos piliečiai – šios partijos nuolatos manipuliuojama mase, reikalaujame:

 

  • Pašalinti LLRA partiją iš dabartinės valdančiosios koalicijos.
  • Valstybės gynimo taryboje įvertinti ir adekvačiomis teisinėmis priemonėmis užkardyti prieš Lietuvos Respubliką nukreiptą ardomąją LLRA veiklą.
  • Panaikinti jos atstovų neteisėtai įgytus LR Seimo narių įgaliojimus ir LLRA, kaip legaliai veikiančios antivalstybinės politinės partijos, juridinį statusą;

 

Parašai:

 

Jonas Gediminas Punys, Vidas Morkūnas, Daiva Tamošaitytė, Regimantas Tamošaitis, Vytautas Radžvilas, Jonas Užurka, Linas Virginijus Medelis, Vytautas Paulaitis, Stasys Babonas, Paulius Stonis, Jonas Jasaitis, Leonas Milčius,  Rasa Jatkevičienė, Dovile Rožėnienė, Zigmas Zinkevičius, Erika Drungytė, Kęstutis Dubnikas, Vytautas Daujotis, Edvardas Čiuldė, Petras Naraškevičius, Arūnas Bingelis, Jonas Mickevičius, Romas Pakalnis, Vytautas Miliukas, Eglė Kazlauskienė, Antanas Tyla, Romualdas Grigas, Eugenijus Jovaiša, Bronislovas Kuzmickas, Kazys Saja, Kazimieras Garšva, Arvydas Janulaitis, Romas Batūra, Bronislovas Genzelis, Romualdas Ozolas, Stasys Malkevičius, Algirdas Patackas, Alvydas Butkus, Algirdas Degutis, Nijolė Sadūnaitė, Algirdas Endriukaitis, Julius Šalkauskas, Irena Vasinauskaitė, Alfonsas Svarinskas, Jonas Vilimas, Viktoras Gerulaitis, Mndaugas Kubilius, Romas Gudaitis, Bronius Leonavičius, Jonas Mikelinskas, Arvydas Juozaitis, Klemas Inta, Stasys Kašauskas, Vidmantas Povilionis, Aušra Jurevičiūtė, Juozas Algimantas Krikštopaitis, Vytautas Sinica, Danas Kaukėnas, Vytenis Rimkus, Rimantas Gorys, Vaclovas Bagdonavičius, Živilė Makauskienė, Antanas Buračas.