Pagrindinis puslapis Sena Voruta Lietuvos savanoris, Vilniaus policijos viršininkas 1940 m. Mikas Gaidelis

Lietuvos savanoris, Vilniaus policijos viršininkas 1940 m. Mikas Gaidelis

Mikas Gaidelis gimė 1896 m. gruodžio 27 d. Biržų apskrities Paskevitiškio vienkiemyje. Mokėsi Biržuose, po to Rygoje, technikos mokykloje. I pasaulinio karo metu 1915 m. pašauktas į caro kariuomenę. 1916 m. baigęs Tbilisio karo mokyklą, dalyvavo kare su vokiečiais.
 
Grįžęs į Lietuvą, įsijungė į kuriamąjį darbą Biržų krašte. 1918 lapkričio 20 d. įvyko rinkimai į Biržų parapijos komitetą, kuriam buvo pavesta eiti ir Biržų apskrities komiteto pareigas. Tą pačią dieną karininkas K. Ladiga pradėjo organizuoti iš savanorių partizanų Biržų apskrities apsaugą, suformavo apsaugos štabą.
 
K. Ladiga tapo apskrities apsaugos viršininku, jo pavaduotoju – karininkas J. Atstupėnas, o adjutantu – karininkas M. Gaidelis. Jau Nepriklausomos Lietuvos laikais buvo paskelbtas visuotino Lietuvos Vasaros Rytų partizanų brolijos Biržų Būrio 1929 m. birželio mėn. 23 d. susirinkimo įgaliotas ir tam tikros komisijos vienu balsu patvirtintas Biržų 1918–1919 metų partizanų sąrašas. Jame M. Gaideliui buvimo partizanų gretose laikas įskaičiuotas 1918 lapkričio 20 d. – 1919 sausio 13 d.
 
1919 metų pradžioje Biržus užėmus bolševikams, M. Gaidelis pasitraukė iš Biržų ir 1919 balandžio 4 d. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, 2 pėstininkų pulke buvo jaunesniuoju karininku, vėliau – kuopos vadu, 1919 spalio 18 d. tapo vyresniuoju leitenantu.
 
1919 m. dalyvavo kovose su bolševikais prie Panevėžio ir Daugpilio, vėliau teko kovoti su bermontininkais. Buvo apdovanotas Vyčio Kryžiaus 5 laipsnio ordinu. 1920 rugpjūčio 2 d. pateko į lenkų nelaisvę, iš jos paleistas po keturių mėnesių.
 
1921 m. M. Gaidelis – jau kapitonas. Prieš pat Naujuosius 1924 metus išeina į atsargą. Dirba Tauragės apskrities Pagramančio girininkijoje, vėliau Kauno miesto savivaldybėje sąskaitininku. Lietuvai atgavus Vilnių, M. Gaidelis iš pradžių dirba Vilniaus miesto savivaldybės finansų skyriuje. Vėliau sekė gana netikėtas darbo ir karjeros posūkis – Tarybų Sąjungos okupacija 1940 metų vasarą užklupo M. Gaideliui būnant Vilniaus miesto policijos viršininku.
 
1940 lapkričio 6 d. M. Gaidelis suimamas, kalinamas Vilniuje, nuteisiamas 8 metams, kalėjo Pereliosų lageryje Jaroslavlio srityje. Nuo 1948 m. M. Gaidelis – tremtinys Krasnojarsko srityje.
 
Į Lietuvą grįžo 1956 m., gyveno Vilniuje, dirbo „Švyturio“ gamykloje. Mirė M.Gaidelis 1966 gruodžio 8 d. Buvo vedęs Eleną Mackevičiūtę–Gaidelienę (1900–1960), turėjo dukterį Janiną Sverdiolienę ir anksti mirusį sūnų Vytautą.
 
 
Nuotraukoje: M. Gaidelis – Lietuvos kariuomenės karininkas. 1920 liepos 9 d.

Naujienos iš interneto