Pagrindinis puslapis Pasaulis Lietuva - JAV Lietuvos Šaulių Sąjungos Išeivijoje kreipimasis dėl A. Smetonos paminklo Vilniuje

Lietuvos Šaulių Sąjungos Išeivijoje kreipimasis dėl A. Smetonos paminklo Vilniuje

Lietuvos Šaulių Sąjungos Išeivijoje kreipimasis dėl A. Smetonos paminklo Vilniuje

Anksčiau nepublikuotas garbės šaulio apdovanojimas A.Smetonai. Iš kolekcininko Viliaus Kavaliausko kolekcijos

www.aidas.us

Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei

Seimo pirmininkui prof. Viktorui Pranckiečiui

Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

Vilniaus miesto merui

Šiais metais vėl minime eilę svarbių visai tautai ir valstybei sukakčių. Jų tarpe išeivijoje plačiai paminimi tiek Šaulių sąjungos, tiek Prezidento institucijos šimtmečiai.

Mes žinome, kad dar 2015 metais patvirtintoje Atkurtos valstybės 100-mečio programoje buvo numatyta pastatyti paminklą Vilniuje, Odminių skvere, Pirmajam valstybės prezidentui Antanui Smetonai. Kaip supratome, šis projektas nerealizuotas, pritrūkus lėšų ar bijantis politinių ginčų. Manome, kad prie tos idėjos galima būtų grįžti.

Numatyta paminklo vieta Vilniaus senamiestyje

Šį kartą siūlytume savo iniciatyvą, nes prezidento Antano Smetonos vardas išeivijoje simbolizuoja Lietuvos Respubliką ir pirmąjį, sunkiausią valstybės kūrimosi etapą. Požiūris į Pirmąjį prezidentą išeivijoje daug nuosaikesnis nei Lietuvoje, ir prie jo paminklo mielai prisidėtų dauguma išeivijos Amerikoje organizacijų, daug išeivių. Toks paminklas Vilniuje būtinas, nes sostinėje (dėl jos istorinio likimo) akivaizdžiai trūksta Lietuvos valstybę simbolizuojančių akcentų.

Išeivija aktyviai jau dalyvavo remiant „Laisvės kario“ paminklą Kaune, ir 2018 metų pradžioje išeivijos sutelktos lėšos Kauno projektui bemaž prilygsta kuklaus, bet gražaus paminklo Antanui Smetonai biudžetui. Paminklas Vilniuje galėtų iškilti dar šiais, 2019 metais.

A.Smetonos paminklo projektas. Autorius – A.Žukauskas

Ši išeivijos dovana Lietuvai būtų gražiu tautos vientisumo, toli nuo Tėvynės gyvenančių lietuvių nuoširdumo simboliu. Kviečiame viso pasaulio lietuvius jų organizacijas, visus Lietuvos draugus ir patriotus įgyvendinti šį kilnų ir prasmingą projektą.

Su šauliška pagarba

LŠSI Vadas J.R.Butkus.

Čikaga 2019 03.10.

https://www.aidas.us/lssi-kreipimasis-del-a-smetonos-paminklo-vilniuje

2019 m.  Lietuvoje yra paskelbti Lietuvos Šaulių Sąjungos metais, bet tai pat  2019 m. yra dedikuoti ir pirmajam atkurtos Lietuvos Prezidentui A. Smetonai. LŠSI nutarę palaikyti, pateikti, suformuoti idėją –  pastatyti paminklą Prezidentui – šauliui, A. Smetonai Vilniuje. Tai būtų labai tauri ir prasminga, ir patriotinė iniciatyva, kurią galėtų įgyvendinti visa  išeivija Tėvynėje. Su šiuo projektu susirinkusiuosius supažindino ir skulptoriaus A. Žukausko projektą pristatė Lietuvos šaulių sąjungos Išeivijoje Centro valdybos narys E. Lukoševičius. Jo nuomone, paminklas Vilniuje tikrai turėtų gilią istorinę prasmę, paminėjo A. Smetonos nuopelnus Lietuvai ir Šaulių sąjungai. Tai pat pabrėžė, „kad A. Smetonos paminklas Vilniuje – tai mūsų tautos garbes reikalas.“ Džiaugėsi, kad išeivija  gausiai parėmė aukomis Vyčio  paminklo pastatymą Kaune ir minėjo, kad. A. Smetonos paminklo statymą įgyvendinime su Vyčio paramos fondu, kuris labai garbingai atliko jam patikėtą misiją. Susirinkusieji buvo supažindinti su LŠSI kreipimosi ir į Lietuvos valstybines institucijas tekstu.

Norėtųsi pasakyti, kad tokie atmintini renginiai labai reikalingi mums, gyvenantiems išeivijoje. 1929 m. kovo 5 d. prieš savo mirtį V. Putvinskis – Putvis štai ką pasakė: „Daktare, ne fiziškai sergu, bet sergu dėl to, kad negaliu dirbti tautos idėjos darbo.“ Džiugu, kad LŠSI ir kitos lietuviškos tautinės organizacijos dirbtų ir  gyventų tais principais, kuriais vadovavosi  V. Putvinskis-Putvis, niekuomet „nesirgtų  jokiomis ligomis“, o būtų ištikimos savo tautos idealams čia ir Tėvynėje.

LŠSI informacija