Pagrindinis puslapis Religija Evangelikai reformatai Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos neeilinio suvažiavimo Rezoliucija dėl Reformatų skvero atnaujinimo ir paminklo Reformacijai ir lietuviškos raštijos pradininkams

Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos neeilinio suvažiavimo Rezoliucija dėl Reformatų skvero atnaujinimo ir paminklo Reformacijai ir lietuviškos raštijos pradininkams

Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos neeilinio suvažiavimo  Rezoliucija dėl Reformatų skvero atnaujinimo ir paminklo Reformacijai ir lietuviškos raštijos pradininkams

www.voruta.lt

Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija (toliau – Draugija) konstatuoja destruktyvų sukelto ažiotažo dėl Reformatų skvero atnaujinimo rezultatą ir pareiškia savo palaikymą Vilniaus miesto savivaldybės miesto plėtros departamentui dėl pakoreguoto projekto eigos tęstinumo.

Draugijai priimtinos šios projekto korekcijos: planuojamo paminklo vieta centrinėje su evangelikų reformatų bažnyčia ašyje, kaip ir buvo siekta iš pradžių; minimalus medžių kirtimas; įženklinti visus buvusius statinius (Konsistorijos pastatas, Sinodo rūmai, senoji reformatų bažnyčia, Šrėterių ir Vinholdų koplyčios), neužkertant kelio jų atstatymui; ir kiti projekto estetinį rezultatą gerinantys pataisymai.

Draugija iš esmės nesutinka su laiptuotų struktūrų išsaugojimu, kurį kai kurie šios idėjos sumanytojai pateikia kaip reformatų istorijos ir sovietmečio paveldo koegzistencijos artefaktą. Sovietmečiu buvo išniekintos evangelikų reformatų kapinės, sakraliniai objektai, todėl toliau galima kalbėti tik apie skriaudos evangelikų reformatų bendruomenei atitaisymą, atkuriant buvusį reljefą.

Draugija yra susirūpinusi, kad Reformatų skvero atnaujinimo darbai vyktų pagal Vilniaus miesto savivaldybės numatytą grafiką, užtikrintas numatyto finansavimo ritmingas įsisavinimas ir drauge su atsinaujinančio skvero fiziniu rūbu kiltų skvero dvasinis antstatas – paminklas Reformacijai ir lietuviškos raštijos pradininkams, kurio nulinio parengimo ciklą užtikrintų Vilniaus miesto savivaldybė, o paties paminklo atsiradimą įsipareigoja kuruoti Draugija.

Draugijos neeilinio suvažiavimo dalyvių vardu:

Suvažiavimo pirmininkai: Donatas Balčiauskas, Draugijos pirmininkas,
Vytautas Gocentas, Draugijos pirmininko pavaduotojas.

Rezoliucija apsvarstyta ir priimta Draugijos neeiliniame suvažiavime 2018.09.15
Vilniaus Mokytojų namuose.