Pagrindinis puslapis Uncategorized Lietuvos rašytojų sąjunga skelbia dr. Aloyzo Petriko literatūrinės premijos konkursą

Lietuvos rašytojų sąjunga skelbia dr. Aloyzo Petriko literatūrinės premijos konkursą

www.voruta.lt

Turime garbės pranešti, kad verslininkas dr. Aloyzas Petrikas, JAV bei Lietuvos aukštųjų medicinos technologijų korporacijos „Vitta Corporation“ prezidentas, įsteigė Dr. Aloyzo Petriko literatūrinę premiją, skiriamą už lietuvių rašytojų sukurtus kūrinius vaikams ir jaunimui. Šia premija pratęsiama Lietuvos Raudonojo Kryžiaus premijos, įsteigtos 1933 metais, tradiciją. Anuomet šios premijos iniciatorius buvo tuolaikinis Lietuvos Raudonojo Kryžiaus valdybos pirmininkas Aloyzas Petrikas (1893 – 1964).

Dr. Aloyzo Petriko literatūrinės premijos konkursą organizuoja Lietuvos rašytojų sąjunga (LRS). LRS valdyba į Premijos vertinimo komisiją deleguoja 3 narius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas – 2 narius. Komisijos nariai turi siūlymo teisę.

Premija skiriama konkurso būdu už geriausią naują lietuvišką knygą vaikams ir jaunimui, leidyklose išleistą per praėjusius dvejus kalendorinius metus.

Knygas Premijai gauti gali siūlyti  leidyklos, menininkų organizacijos, bibliotekos ir patys autoriai iki 2018 m. balandžio 10 d. Lietuvos rašytojų sąjungai (K. Sirvydo g. 6, Vilnius). Pateikiami 3 (trys) knygos egzemplioriai ir rekomendacinis raštas (iki 2 psl. kompiuteriu).

Konkurse gali dalyvauti ir nauji kūriniai, išleisti kūrinių rinktinėje. Jeigu kūrinį sudaro kelios dalys (trilogija, ciklas ir pan.), kūrinys vertinamas pasirodžius paskutinei daliai.

         Premija gali būti skirta ir po autoriaus mirties.

Laureatui bus įteiktas diplomas ir 3000 eurų piniginė premija, kurią kasmet skiria verslininkas Aloyzas Petrikas.

Laureato pagerbimo iškilmės siejamos su Raudonojo Kryžiaus diena ir rengiamos gegužės mėnesį Lietuvos rašytojų sąjungoje Vilniuje.

Lietuvos rašytojų sąjungos informacija