Pagrindinis puslapis Europa Lietuva - Lenkija Lietuvos rašytojų pareiškimas dėl vardų ir pavardžių rašymo nelietuviškais rašmenimis

Lietuvos rašytojų pareiškimas dėl vardų ir pavardžių rašymo nelietuviškais rašmenimis

 

Lietuvos Respublikos Prezidentei D. Grybauskaitei

 

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei L. Graužinienei

 

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui A. Butkevičiui

 

Vyriausiosios lietuvių kalbos komisijos pirmininkei D. Vaišnienei

 

Lietuvos rašytojų PAREIŠKIMAS

 

Dėl vardų ir pavardžių rašymo nelietuviškais rašmenimis Lietuvos Respublikos išduodamuose dokumentuose

2014.04.01 Seimui pateiktas įstatymo projektas, kuriuo siekiama įteisinti vardų ir pavardžių rašymą nelietuviškais rašmenimis Lietuvos Respublikos išduodamuose dokumentuose. Mes, Lietuvos rašytojai, šiuo klausimu pareiškiame:

  1. Lietuvių kalba yra tautos tapatumo ir išlikimo garantija; lietuvių kalba vienija pilietinę tautą, užtikrina valstybės vientisumą ir jos nedalomumą, normalų valstybinių ir nevalstybinių įstaigų veikimą; valstybinė kalba yra tautos suvereniteto įteisinimo priemonė;

  2. Neprarado savo reikšmės ir teisinės galios Konstitucinio Teismo 1999 m. spalio 21 d. nutarimas, kuriame konstatuota: „Jeigu piliečių vardai ir pavardės Lietuvos Respublikos piliečio pase būtų rašomi kitokiais, nelietuviškais, rašmenimis, būtų ne tik paneigtas konstitucinis valstybinės kalbos principas, bet ir sutrikdyta valstybės ir savivaldybių įstaigų, kitų įmonių, įstaigų bei organizacijų veikla“.

  3. Įteisinus nelietuviškus rašmenis asmens dokumentuose, būtų pažeistas valstybinės lietuvių kalbos įstatymas ir įteisinta daugiakalbystė vienoje iš svarbiausių gyvenimo sričių. Kartu taip būtų sukurtas precedentas daugiakalbystei plėsti ir kitose srityse, pvz. gatvių, vietovių užrašai ir kita;

  4. Į lietuvių kalbos vartoseną tektų įtraukti daugybę naujų raidžių ir diakritinių ženklų (apie 150). Tai sukeltų visišką painiavą tiek tariant, tiek užrašant pavardes. Vienodai užrašytos pavardės būtų tariamos skirtingai, o vienodai tariamos – skirtingai užrašomos. Tik nedaugelis gyventojų pajėgtų išmokti šitiek naujų raidžių ir diakritinių ženklų; būtų sutrikdyta įstaigų ir įmonių veikla.

  5. Įteisinus nelietuviškus lotyniško pagrindo rašmenis, būtų diskriminuojami tie Lietuvos gyventojai totoriai, rusai, ukrainiečiai, baltarusiai, gruzinai, armėnai ir kiti, kurie savo pavardes norėtų rašyti nelotyniškais rašmenimis.

Dėl aukščiau išvardintų priežasčių, mes nepritariame įstatymo projektui įteisinti vardų ir pavardžių rašymą nelietuviškais rašmenimis Lietuvos Respublikos išduodamuose dokumentuose. Tai būtų žalinga tautai ir valstybei.

Pasirašo Lietuvos rašytojų sąjungos nariai, rašytojai: Vydas Astas, Vidmantė Jasukaitytė, Jonas Mikelinskas, Romas Gudaitis, Vytautas Rubavičius, Gintautas Iešmantas, Emilija Liegutė, Dalia Teišerskytė, Jonas Kalinauskas, Audronė Girzijauskaitė, Zita Mažeikaitė, Eugenijus Ignatavičius, Jurgis Gimberis, Aldona Ruseckaitė, Arvydas Juozaitis, Vytautas Rašickas, Raimondas Kašauskas, Justinas Sajauskas, Alvydas Jegelevičius, Rimantas Vanagas, Alfredas Guščius, Almis Grybauskas, Jurgis Usinavičius, Dalia Kižlienė, Petras Venclovas, Vilius Gužauskas, Alma Lapinskienė, Jurgis Gimberis, Vladas Kalvaitis, Vladas Vaitkevičius, Irena Balčiūnienė, Astrida Petraitytė, Rimgaudas Graibus, Steponas Dačkevičius, Leonas Peleckis-Kaktavičius, Jūratė Sučylaitė, Jonas Užurka, Julius Keleras, Birutė Gedgaudaitė, Daiva Tamošaitytė, Liudas Gustatinis, Eglė Perednytė, Rita Vinciūnienė, Rimvydas Stankevičius, Julija Jekentaitė, iš viso 45 parašai.