Pagrindinis puslapis Pasaulis Lietuvos rašytojai: „Privalome netylėti globalios grėsmės akivaizdoje“

Lietuvos rašytojai: „Privalome netylėti globalios grėsmės akivaizdoje“

Penktadienį (2013 03 07) Lietuvos rašytojų sąjungos valdyba išplatino kreipimąsi į Ukrainos, kitų Europos šalių, Rusijos ir viso pasaulio rašytojus. Šis tekstas verčiamas į anglų, ukrainiečių, rusų, vokiečių bei prancūzų kalbas.

Pateikiame visą šio pareiškimo tekstą:

Modernios Europos, grįstos taikiu sambūviu ir demokratiškų susitarimų viršenybe, vizija šiandien išgyvena dramatiško išbandymo momentą. Okupaciniai Rusijos Federacijos veiksmai Ukrainoje, pažeidžiantys tarptautinius teisės aktus, yra tiesioginė grėsmė ne tik suverenių šalių ir visos Europos saugumui, bet ir viso civilizuoto pasaulio pripažintoms vertybėms. Karinės agresijos Ukrainoje fone kartu vykdomas negailestingas informacinis karas, siekiantis sunaikinti bet kokias civilizuoto dialogo galimybes.

Po demokratinių permainų Ukrainoje iš Rusijos, kurioje didžiąją dalį žiniasklaidos valdo Kremlius ir su juo susijusios struktūros, pajutome dezinformacijos laviną. Rusijos Federacijos žiniasklaidos priemonės, o ypač – televizijos kanalai, kurie išlaiko didelę įtaką Rytų Europoje ir aprėpia visą posovietinę erdvę, stengiasi kiršinti tautas, visų pirma – rusus su ukrainiečiais, tendencingai pateikia įvykius, skleidžia melą, agresyvią propagandą. Ir – tai labiausiai neramina – kursto karo veiksmams.

Mes nuogąstaujame, kad dezinformacija ir tikslingas smurto kurstymas nesunkiai gali peraugti į ginkluotus konfliktus, žudynes. Karas Ukrainoje būtų katastrofa ne tik rusams ir ukrainiečiams, ne tik Rytų Europos regionui, bet ir visai žmonijai.

Daugelis Lietuvos rašytojų palaiko glaudžius asmeninius ryšius su Ukrainos rašytojais, kurių nemaža dalis aktyviai dalyvavo – ir net, kaip Serhijus Žadanas, buvo sužeisti – Maidano revoliucijoje nuverčiant korumpuotą režimą, po susidorojimų ir žudynių praradusį daugumos piliečių pasitikėjimą. Reiškiame jiems solidarumą, palaikymą ir norime padrąsinti – dabar jų misija, kuriant pilietinę, atvirą Ukrainos visuomenę, yra kaip niekada svarbi ir atsakinga.

Ne mažiau glaudžius ryšius palaikome ir su Rusijos rašytojais. Galime tik apgailestauti dėl tos dalies intelektualų, ypač rašytojų, kurie visą tiesą apie Ukrainos suverenumo dramą pakeičia jos dalimi ar net sąmoningu melu. Reiškiame pagarbą, solidarumą ir paramą tiems Rusijos rašytojams ir intelektualams, kurie viešai, nepaisydami gresiančių represijų ir persekiojimo, pasmerkė karo propagandą, įvardijo, kad bandymai sukiršinti ukrainiečių ir rusų tautas yra nusikaltimas ir beprotybė.

Mes, Lietuvos rašytojai, kreipiamės į visos Europos ir Pasaulio rašytojus, prašydami paveikti savo šalių politikus, kad jie darytų viską, kas įmanoma, kad karinis konfliktas tarp Rusijos ir Ukrainos neįsipliekstų, kad atsakingi Rusijos pareigūnai sutiktų sėsti prie derybų stalo su Ukraina. Negalima leisti, kad šiurkščiai paminant tarptautinę teisę ir galiojančius tarpvalstybinius susitarimus būtų grasinama suverenios valstybės nepriklausomybei ir pažeidžiamas jos vientisumas.

Mes įsitikinę, kad rašytojai privalo netylėti globalios grėsmės akivaizdoje. Visa, ką mes turime – žodžiai, įtaiga ir tikėjimas šviesiųjų jėgų pergale. Privalome siekti, kad XXI amžiuje konfliktai būtų sprendžiami be smurto, be žmonių aukų, be melo – pasitelkus dialogą, derybas ir diplomatiją.

Būkime reikalingi. Kol dar ne vėlu.

Bernardinai.lt